przejdź do Sochaczew.pl
152295 odwiedzin
Praca szkoły w okresie rekolekcji wielkopostnych - Misji

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

z dnia 10 marca 2017r.

Dotyczący: pracy szkoły w okresie rekolekcji wielkopostnych - Misji

W dniach 17, 20, 22 marca 2017r. uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość uczestniczenia w rekolekcjach wielkopostnych.
Są to dni wolne od zajęć dydaktycznych.
W celu zapewnienia uczniom bezpiecznego udziału
w naukach rekolekcyjnych zapraszamy uczniów klas IV – VI do uczestnictwa w Mszach św. w sposób zorganizowany, pod opieką wychowawców, według następującego porządku:

  • 750 zbiórka przed szkołą
  •  815   udział w mszy
  • po mszy ok.930 powrót do szkoły i rozejście się do domów

Uczniowie klas 0-III  w dniach 17 i 20 marca uczestniczą we mszy świętej o godz. 1630 pod opieką rodziców.

 

Dnia 22 marca we mszy świętej biorą udział wszyscy uczniowie szkoły –  0-VI według następującego harmonogramu

  • 750 zbiórka przed szkołą
  • 815   udział w mszy
  • po mszy ok.930 powrót do szkoły i rozejście się do domów

W wyżej wymienionych dniach w szkole będą organizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
 
Rodziców prosimy o zgłoszenie do wychowawców klas uczniów, którzy będą korzystać z opieki świetlicowej.

Dnia 21 marca zajęcia odbywają się normalnie- według planu.

A A A
10.03.2017
godz.12:13
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość