przejdź do Sochaczew.pl
152295 odwiedzin
Miejski konkurs języka angielskiego dla uczniów młodszych

  Dnia 9 maja bieżącego roku uczniowie z klas drugich i trzecich wyłonieni drogą szkolnych eliminacji  uczestniczyli w miejskim konkursie języka angielskiego „ Young Masters of English”, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 2. Główne cele konkursu to: zwiększanie motywacji do nauki języków obcych, umożliwienie uczniom wykazania się wiedzą szkolną i wiedzą wykraczającą poza program nauczania. Konkurs przebiegał na dwóch poziomach trudności , odpowiadających zagadnieniom objętym programem klasy drugiej i trzeciej. Uczestnicy rozwiązywali test, w którym musieli wykazać się znajomością słownictwa , zagadnieniami gramatycznymi dotyczącymi wskazanych obszarów, ponadto rozwiązywali zadania z podstawowych umiejętności językowych tj. słuchanie i czytanie.
    Rywalizacja była duża, ale nasi uczniowie poradzili sobie świetnie. Na poziomie klas drugich uczeń klasy IIb zajął I miejsce, zdobywczynią II miejsca została Karolina Mrozińska również uczennica kl. IIb. W kategorii klas trzecich najlepszym okazał się Sebastian Kuciapski z kl. IIIa, zdobywca III miejsce.

 Gratulacje dla zwycięzców oraz p. B. Okraski i I. Winkler nauczycielek uczących naszych laureatów.

A A A
12.05.2017
godz.14:44
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość