przejdź do Sochaczew.pl
152295 odwiedzin
OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA WYKONANIE REMONTU ŁAZIENEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA WYKONANIE  

REMONTU ŁAZIENEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3,

ul. Hanki Sawickiej 5 W SOCHACZEWIE

Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem procedur wynikających z ustawy- Prawo Zamówień publicznych( art.4 pkt.8 ustawy j.w.)

Szkoła Podstawowa Nr 3, im. Bolesława Krzywoustego w Sochaczewie, 96 – 500 Sochaczew

ul. Hanki Sawickiej 5, tel. (046) 862-24-61, fax.(046) 862-24-61 ogłasza przetarg ofertowy na „Wykonanie  remontu łazienek w Szkole Podstawowej nr 3, ul. Hanki Sawickiej 5 w Sochaczewie”

Termin realizacji: do 19.08.2017 r.

Termin płatności: do 30 dni

 Uprawnieni do kontaktów z oferentami

Krzysztof  Werłaty - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3  w Sochaczewie  w godz. 800 – 1600 w dni powszednie.

Zofia Owczarek  -  Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sochaczewie  w godz. 800 – 1600 w dni powszednie.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Wykonanie remontu łazienek w Szkole Podstawowej nr 3, ul. Hanki Sawickiej 5 w Sochaczewie”  należy złożyć w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sochaczewie, 96 – 500 Sochaczew ul. Hanki Sawickiej 5, w sekretariacie.

 Termin składania ofert upływa  29.06.2017r. o godz. 900

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu   29.06.2017r. o godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny ofert:

Cena oferty 100%

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 20.06.2017r

A A A
20.06.2017
godz.13:27
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość