przejdź do Sochaczew.pl
199333 odwiedzin
KONKURS „STOP TELEFONOM”

Konkurs pod hasłem „Stop telefonom” zorganizowany został przez Szkolne Koło Wolontariatu w II semestrze roku szkolnego 2017/2018. Miał on zachęcić uczniów naszej szkoły do bezpośrednich kontaktów z kolegą/ koleżanką podczas przerw międzylekcyjnych zamiast korzystania w tym czasie z telefonów. Celem była promocja mody na życie bez uzależnień, sprowokowanie do przemyśleń na temat czasu spędzanego ze smartfonem i jego wpływu na pozostałe sfery życia, a także troski o drugiego człowieka, jego zdrowie i bezpieczeństwo, oraz rozwijanie zainteresowań artystycznych i umiejętności pracy w zespole.Konkurs adresowany był do wszystkich uczniów naszej szkoły. Udział wzięło w nim 8 klas: IA, IIID, IVA, VB, VC, VIA, VIC, VID. Każda z nich – zgodnie z założeniem – przygotowała plakat w swoim zespole klasowym. Prace wykonane zostały bardzo starannie przeróżnymi technikami. Odzwierciedlały pomysłowość i wyobraźnię ich autorów. Wszystkie nawiązywały do przewodniego tematu konkursu: „Stop telefonom”. Wystawione i prezentowane w głównym holu szkoły wzbudzały ogromne zainteresowanie nie tylko uczniów i pracowników naszej szkoły, ale także rodziców i innych osób, które z różnych powodów bywały na terenie placówki.Każdy członek komisji, w skład której weszli m.in.: pan Dyrektor, pani Pedagog, przedstawiciel Rady Rodziców i losowo wybrani uczniowie z różnych poziomów, osobiście na karcie do głosowania ocenił poszczególne prace. W oparciu o przyznane punkty, jury wyłoniło zwycięskie klasy:


I miejsce – klasa VIA – 164 punkty

II miejsce – klasa IA – 161 punktów

III miejsce – klasa VID – 151 punktów

Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców SP3 miały podkreślić rangę integracji klasy i wychowawcy. Zaproponowano wspólne spędzenie czasu podczas m.in. grupowego wypieku pizzy i jej degustacji w zespole klasowym.Udział w konkursie pozostałych klas Szkolne Koło Wolontariatu postanowiło nagrodzić słodkim poczęstunkiem.

Koordynator Szkolnego koła Wolontariatu
Małgorzata Grzymkowska

A A A
29.06.2018
godz.10:46
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość