przejdź do Sochaczew.pl
208545 odwiedzin
Udział wychowanków naszej świetlicy w spotkaniach międzyświetlicowych

Udział wychowanków naszej świetlicy w spotkaniach międzyświetlicowych

  1. Zimowe Międzyświetlicowe Spotkanie Małych Artystów w SP nr2 w Sochaczewie w dniu 14.02.2019r. Uczennice: Lena Kopowicz i Milena Karwas prezentowały swoją twórczość plastyczną wszystkim uczestnikom spotkania pod kierunkiem p. Urszuli Karazji. Brały udział w warsztatach plastyczno-technicznych „Coś z niczego, nic trudnego…” oraz poczęstunku.
  2. Miejski konkurs piosenki „Zaczarowany bajek świat” w SP nr6 w Sochaczewie w dniu 20.02.2019r. Uczniowie: Wiktoria Fiedukowska zdobyła II miejsce śpiewając piosenkę „Podróż do krainy bajek” pod kierunkiem p. Jolanty Fiedukowskiej Piotr Wronisz wyśpiewał III miejsce piosenką „Baju, baj książeczko” pod kierunkiem p. Urszuli Karazji. Dzieci otrzymały: dyplomy, nagrody książkowe oraz bilet wstępu na stadion narodowy i lodowisko. Uczestniczyły w słodkim poczęstunku.
A A A
28.02.2019
godz.14:17
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość