130475 odwiedzin
 
 

Informacje dla rodziców

A A A

REGULAMIN ŚWIETLICY..docx

Dokumenty do pobrania:

KARTA zgłoszenia do świetlicy.doc

OŚWIADCZENIE RODZICÓW.docx

karta zgłoszenia na obiady.doc

ŚWIETLICA CZYNNA:

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH:
730-1630

Świetlica umożliwia różne formy aktywności:

v  zajęcia wychowawcze /rozmowy w kręgu/;

v  zajęcia dowolne, wg potrzeb indywidualnych i grupowych
dzieci , realizacja własnych pomysłów;
v  samodzielne odrabianie lekcji, pomoc w nauce;

v  zabawy dowolne i w strefach tematycznych;

v  gry zabawy ruchowe /pobyt na placyku zabaw, w sali zabaw gry i zabawy w kręgu w sali świetlicowej/;

v  imprezy i uroczystości.

Zajęcia dodatkowe wzbogacające ofertę świetlicy szkolnej

w roku szkolnym 2016/2017

 1. „Z językiem polskim za-pon-brat”: poniedziałek  830-1000
 2. Realizacja programu „Cała Polska czyta dzieciom” :piątek 915-1000
 3. „Z ortografią na wesoło” : piątek  830-915
 4. Easy English – zajęcia językowe :środa 730-815, 1440-1525
 5. Koło języka angielskiego: poniedziałek 1345-1430
 6. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego: piątek 1300-1345
 7. Zajęcia wyrównawcze z uczniami mającymi trudności w nauce: wtorek 1030-1115, piątek 930-1015
 8. Poznajemy historię naszego regionu i ojczyzny: piątek 1045-1130
 9. Tradycje, obrzędy i legendy regionu oraz kraju: piątek 950-1035, środa 950-1035
 10. Koło biblijne: poniedziałek  1045-1130,piątek  950-1035
 11. Przygotowanie uczniów klas III do Pierwszej Komunii Świętej: wtorek 1345-1430,czwartek 1525-1620
 12. Realizacja programu profilaktycznego „Żyj zdrowo i kolorowo”:środa  1000-1130
 13. Zespół taneczny „TIP-TOP” :środa 1045-1130
 14. Koło artystyczne – śpiewamy piosenki dla dzieci: czwartek 1245-1330
 15. Świetlicowy artysta – zajęcia plastyczno-techniczne :poniedziałek 1045-1130, wtorek 815-900 

 

Rodzice codziennie mogą uzyskiwać informacje od nauczycieli
świetlicy o funkcjonowaniu dziecka w czasie pobytu w świetlicy
oraz ważnych wydarzeniach.

Stołówka szkolna oferuje obiady dla uczniów
/cena jednego obiadu wynosi 3,20 zł./

 


najnowsze zdjęcia
 
 
kontakt
Zachęcamy Rodziców do wyrażania opinii na temat szkoły, składania wniosków oraz zadawania pytań.

imię i nazwisko
adres e-mail
miejsce na opinię, wniosek, pytanie