przejdź do Sochaczew.pl
211557 odwiedzin

kadra 2018/19

A A A

Dyrektor: 

mgr Krzysztof Werłaty

Wicedyrektorzy:

mgr Anna Gołębiowska                     

mgr Małgorzata Dobrzyńska

Pedagog:

mgr Maria Wypijewska

Psycholog:

mgr Beata Domańska

Świetlica:      

Kierownik mgr Urszula Karazja

mgr Sylwia Pankowska

mgr Wiesława Mikulska

mgr Jolanta Fiedukowska

mgr Helena Pukosz

mgr Zofia Wrzesińska

mgr Justyna Wrzesińska-Nowak

Biblioteka:

mgr Marzena Stasiak

mgr Katarzyna Figut 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

mgr Teresa Wilczek, mgr Małgorzata Żakowska   wych. kl. Oa

mgr Bożena Pietrzak wych. kl Ia

mgr Jolanta Pisarek  wych. kl. Ib

mgr Anna Jalowska wych. kl. Ic

mgr Anna Matusiak wych. kl. IIa

mgr Elżbieta Tonecka wych. kl. IIb

mgr Katarzyna Żurawska wych. kl. IIc

mgr Małgorzata Wylot wych. kl. IIIa

mgr Zofia Szydełko wych. kl. IIIb

mgr Izabela Wydrzyńska

Nauczyciele zespołu humanistycznego:

język polski:   

mgr Anna Gołębiowska wych. kl. VId

mgr Małgorzata Grzymkowska wych. kl. IVf

mgr Anna Chmielewska- Wardziak wych. kl.VIa

mgr Lena Gronecka  wych. kl. IVd

mgr Zofia Wrzesińska wych. kl. Vc

historia:  

mgr Aleksandra Brysiak

mgr Eugeniusz Jędraszczak  

język angielski:                

Grażyna Biedugnis

mgr Michał Sompor

mgr  Izabela Wachowska

mgr Izabela Winkler  wych. kl. VIe

mgr Weronika Orlińska

plastyka:

mgr Aldona Kłos-Gosik wych. kl. VIb

muzyka:

mgr Anna Zaremba

mgr Aldona Kłos-Gosik

wychowanie fizyczne:

mgr Arkadiusz Karaś wych. kl. IVe

mgr Anna Kulisiewicz-Misiak  kl. IVb

mgr Dariusz Górski

mgr Marzanna Popławska wych. kl. Va

mgr Ewa Adamkiewicz wych. kl. Vd

mgr Agnieszka Malesa

mgr Krzysztof Werłaty

religia:                                 

mgr Elżbieta Księżak

mgr Anna Sarnowska- Żakowska

mgr Maria Podkańska

Nauczyciele zespołu matematyczno-przyrodniczo-  informatycznego:

matematyka:                        

mgr Renata Walisiewicz wych. kl. IVc

mgr Anna Żegnałek wych. kl. VIc

mgr Ewa Dąbrowska

przyroda:                             

mgr Bożena Kopka wych. kl. Ve

mgr Violetta Radwańska wych. kl. VIa

technika: 

mgr Eugeniusz Jędraszczak

informatyka:                       

mgr Krzysztof Antczak

mgr Krystyna Kozłowska wych. kl. Vb

mgr Sylwia Czułek

nauczyciele wspomagający:

mgr Katarzyna Żurawska

mgr Magdalena Mikulska

 

 

 


kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość