przejdź do Sochaczew.pl
211557 odwiedzin

Dodatkowe dni wolne od zajęć

A A A

 

KOMUNIKAT

DYREKTORA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W SOCHACZEWIE
z dnia 26.04.2019r.

w sprawie organizacji zajęć opiekuńczo - wychowawczych   w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sochaczewie informuje, że w związku z zawieszeniem akcji strajkowej nauczycieli zostaje uaktualniony harmonogram dyżurów opiekuńczych w świetlicy szkolnej w dniach:  29.04.2019r., 30.04.2019r., 02.05.2019r. przebiegał on będzie zgodnie z  poniższym harmonogramem: 

Data/Godziny pracy:

Nazwisko i imię  nauczyciela:

 

29.04.2019r.

 700-1700

Marzanna Popławska

Katarzyna Figut

Ewa Dąbrowska

Jolanta Pisarek

 

 

 

30.04.2019r.

 700-1700

Aldona Kłos-Gosik

Marzena Stasiak

Barbara Okraska

Krystyna Kozłowska

 

 

 

02.05.2019r.

 700-1700

Michał Sompor

Beata Domańska

Magdalena Mikulska

Anna Żegnałek

 

 

 

 

 

 

 

Od dnia 06.05.2019r. (poniedziałek) będą realizowane zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sochaczewie

z dnia 28.09.2018r.

 

           w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

        Na podstawie art.68 ust.1 ustawy z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017r. ,poz. 1603) zarządzam się co następuje:

§1

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sochaczewie są:

31.10.2018r.  (środa)

02.11.2018r.  (piątek)

29.04.2019r.  (poniedziałek)

30.04.2019r.  (wtorek)

2.05.2019r.  (czwartek)

§2

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów zostały ustalone po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.

§3

Wychowawcy klas są zobowiązani do poinformowania uczniów, ich rodziców o ustalonych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz o możliwości udziału uczniów w tych dniach w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość