przejdź do Sochaczew.pl
184589 odwiedzin

Rekrutacja do kl. I

A A A

KOMUNIKAT

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im.Bolesława Krzywoustego w Sochaczewie

z  dnia 23.02.2018r.  w sprawie rekrutacji do klasy pierwszej

 

1 marca rozpoczął się elektroniczny nabór do klas pierwszych szkół podstawowych dzieci urodzonych w 2011 roku (7-latki), których dotyczy obowiązek szkolny oraz dzieci z rocznika 2012 (6 latki) – warunkiem jest odbycie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub uzyskanie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej.

W dniach 1 marca – 30 marca na stronie internetowej www.sochaczew.podstawowe.vnabor.pl można wprowadzać dane osobowe dzieci - tylko do placówki obwodowej.

11 kwietnia zostaną opublikowane i ogłoszone listy dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Rekrutacja uzupełniająca będzie trwała od 21 maja do 30 maja - dla dzieci spoza obwodu szkoły (także dla dzieci wcześniej przyjętych do szkół obwodowych) i spoza terenu gminy – Miasto Sochaczew

W razie potrzeby dodatkowe informacje udzielane są w sekretariatach szkół.
 

HARMONOGRAM ELEKTRONICZNEGO NABORU DO KLAS „0” i „I” NA ROK SZKOLNY 2018/2019

1.03 – 30.03 – rejestracja zgłoszeń dzieci z obwodu szkoły.

11.04 – wywieszenie listy dzieci zakwalifikowanych do placówki.

12.04 – 20.04 – potwierdzanie woli przez rodziców

25.04 – wywieszenie list przyjętych (dzieci obwodowych)

21.05 – 30.05 – rekrutacja uzupełniająca dla dzieci spoza obwodu szkoły i spoza terenu Gminy – Miasta Sochaczew.Rodzice dziecka zapisanego do szkoły obwodowej, mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły podczas rekrutacji uzupełniającej.

11.06 – wywieszenie list dzieci zakwalifikowanych do placówki.

12.06 – 20.06 – potwierdzanie woli przez rodziców25.06 – wywieszenie list dzieci przyjętych do placówki.

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość