przejdź do Sochaczew.pl
229654 odwiedzin

Rekrutacja do kl. I

A A A

KOMUNIKAT

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr3   im. Bolesława Krzywoustego w Sochaczewie
z dnia 26.02.2019r.
w sprawie rekrutacji do klasy pierwszej

Uprzejmie informujemy, że rozpoczyna się elektroniczny nabór do klas pierwszych szkół podstawowych dzieci urodzonych w 2012 roku(7 latki), których dotyczy obowiązek szkolny oraz dzieci z rocznika 2013 (6 latki) - warunkiem jest odbycie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub uzyskanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej.

W dniach 01.03-29.03.2019r. na stronie internetowej www.sochaczew.podstawowe.vnabor.pl  mogą państwo wprowadzać dane osobowe dzieci tylko do placówki obwodowej.10.04.2019r. zostaną opublikowane i ogłoszone listy dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Rekrutacja uzupełniająca będzie trwała od dnia 21.05.2019r. do dnia 31.05.2019r.dla dzieci spoza obwodu szkoły (także dla dzieci wcześniej przyjętych do szkół obwodowych) i spoza terenu Gminy-Miasto Sochaczew

W razie potrzeby dodatkowe informacje udzielane są w sekretariacie szkoły.

                                                                                  Serdecznie zapraszamy 

 

HARMONOGRAM ELEKTRONICZNEGO NABORU  DO KLAS „0” i „I’ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

1. 01.03.2019r. – 29.03.2019r. – rejestracja i weryfikacja zgłoszeń dzieci z obwodu szkoły.

2. 10.04.2019r.- wywieszenie listy dzieci

3. 11.04.2019r. – 19.04.2019r. – potwierdzenie woli przez rodzica

4. 25.04.2019r. – wywieszenie list dzieci przyjętych (obwodowych)

5. 21.05.2019r.-31.05.2019r.rekrutacja uzupełniająca dla dzieci spoza obwodu szkoły i spoza terenu Gminy- Miasta Sochaczew

Rodzice dziecka zapisanego do szkoły obwodowej mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły podczas rekrutacji uzupełniającej.

6. 11.06.2019r. – wywieszenie list dzieci zakwalifikowanych do placówki.

7. 12.06.2019r.-19.06.2019r.- potwierdzenie woli przez rodziców

8. 25.06.219r.- wywieszenie list dzieci przyjętych do placówki

 

 

 

 

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość