przejdź do Sochaczew.pl
143917 odwiedzin

Rok szkolny 2017/2018

A A A

Luty

 • 1- 8 II- Szkolny konkurs plastyczny dla kl. I- III pod hasłem „ Bezpieczny Internet”
 • 2 II- Szkolna zabawa choinkowa
 • 6 II – Dzień Bezpiecznego Internetu
 • 14 II- Walentynki – poczta walentynkowa
 • 22 II- Szkolny konkurs języka angielskiego – „ Z angielskim za Pan Brat”

Styczeń

 • 1 I - Nowy Rok
 • 4 I- Klasyfikacja semestralna
 • 9 I- Apel dla klas IV- VI podsumowujący pracę dydaktyczno- wychowawczą za I semestr-
  „ Bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych”
 • 10 I- Apel dla uczniów klas I-III „ Bezpieczne ferie zimowe”.
 • 10 – 11 I-  Podsumowanie pracy za I semestr- wywiadówki
 • 11 I – II Edycja Powiatowego Konkursu Kolęd i Pastorałek „ Jam jest Dudka”
 • 12 I- II Międzyszkolny Konkurs Kolęd  i Piosenek Świątecznych w językach obcych
 • 14 I- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • 15- 28 I- Ferie zimowe

Grudzień

 • 05 XII- Międzynarodowy Dzień Wolontariatu
 • 08 XII- VIII edycja miejskiego konkursu „ LET’S SING IN ENGLISH”
 • 09 XII – Rozstrzygnięcie XXV edycji konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową
 • 12 XII - Rozstrzygnięcie XI powiatowego międzyświetlicowego konkursu plastycznego na najładniejszą i najciekawszą OZDOBĘ CHOINKOWĄ
 • 14 XII - Rozstrzygnięcie powiatowego konkursu na ozdobę świąteczną i kartki bożonarodzeniowe
 • 13- 14 XII- Szkolny konkurs kolęd
 • 13- 14 XII- Zebrania klasowe
 • 18- 22 XII – Poczta Świętego Mikołaja
 • 20 XII- Apel dla uczniów kl. 0- III „ Kultywowanie polskich obrzędów i tradycji bożonarodzeniowych”
 • 21 XII- Jasełka szkolne
 • 23- 31 XII Zimowa przerwa świąteczna
 • 01 I- Nowy Rok                                   

Listopad

 • 01 XI- Wszystkich  Świętych
 • 02, 03 XI – Dni wolne od zajęć dydaktycznych
 • 06 XI - Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej
 • 07 XI – Pasowanie na czytelnika dla uczniów kl. II
 • 10 XI-  Święto Niepodległości- apel
 • 11 XI- Święto Niepodległości
 • 15- 16 XI- Zebrania klasowe
 • 17 XI – Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „ Jesienny pejzaż wsi”
 • 20 XI – Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka
 • 22 XI - Masowy bieg uliczny z okazji Święta Niepodległości
 • 28 XI- IV edycja sochaczewski ego konkursu historycznego pod hasłem: „ Dlaczego Rzeczpospolita w XVIII wieku zniknęła z mapy Europy”
 • 29 XI – Powiatowe Dni Retoryki
 • XI/ XII- Akcja  charytatywna przy współpracy z „ Ziemią Sochaczewską” - „Paczka do
  paczki”

Październik

 • 02 – 24 X -Szkolny konkurs literacki- „ Strofy znad Bzury”
 • 13 X-  Dzień Edukacji Narodowej-przedstawienie
 • 16 X - Dzień Papieski
 • 17- 20 X – Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji
 • 1 8 X- Apel dla uczniów kl. 0- III „ Nasza społeczność klasowa i szkolna- normy  dobrego zachowania, bezpieczeństwo w szkole
 • 20 X – uroczyste ślubowanie uczniów klas I
 • X- Bieg Papieski
 • 27 X - Święto Patrona Szkoły
 • 27 X- Rozstrzygnięcie konkursu literackiego „ Strofy znad Bzury”
 • 30 - 31 X – Porządkowanie mogił żołnierskich

Wrzesień

 • 4IX- Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/ 2018
 • IX- Szkolna akcja „ Pomagamy rówieśnikom z terenów objętych klęskami żywiołowymi”- zbiórka przyborów szkolnych
 • 12IX- Zebrania klasowe dla rodziców uczniów kl. I
 • 15IX - Rocznica września- audycja
 • 17 IX – Udział sztandaru szkoły w miejskich obchodach 78 rocznicy napaści sowieckiej na Polskę
 • 20- 221 IX- Zebrania klasowe
 • 22 IX - Udział sztandaru szkoły w uroczystej mszy świętej w intencji męczeńskiej śmierci 50 Polskich Żołnierzy z Batalionu Bydgoskiego
 • 23- 24 IX- Udział drużyny zuchowej w 47 Mazowieckim Rajdzie Szlakami Walk nad Bzurą- rocznica wybuchu II wojny światowej
 • 27 IX- IX- Udział drużyny zuchowej w Rajdzie Szlakami Walk nad Bzurą- rocznica wybuchu II wojny światowej

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość