przejdź do Sochaczew.pl
249037 odwiedzin
Wchodzimy w nowy program

„Skok w przyszłość- wspieranie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Sochaczewie” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Sochaczewie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata  2014-2020 , Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna  ( w tym szkołach zawodowych)

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.pdf

Dokumenty rekrytacyjne dla ucznia 2019_20_SP3 Sochaczew.doc

Dokuemnty rekrutacyjne dla nauczyciela SP3_Sochaczew.doc

Pozostałe informacje dotyczące projektu znajdują się w zakładce Projekty i Programy 

 

 

A A A
11.09.2019
godz.08:49
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość