przejdź do Sochaczew.pl
244868 odwiedzin
Najmłodsi dla Niepodległej

Słowo „patriotyzm” oznacza „miłość ojczyzny”. Wywodzi się z języka łacińskiego, od wyrazu „patrio”, który znaczy „rodzina”, „plemię”, „naród wywodzący się od wspólnych przodków, ojców” – „ojczyzna”. Patriotyzm jest rozumiany między innymi jako postawa umiłowania, oraz szacunku dla własnej Ojczyzny.

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły kształcą postawy patriotyczne poprzez wiele działań. Z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości uczestniczyli oni w spotkaniu grupy wiekowej klas młodszych. Klasa IIIa przygotowała krótką prezentację, dzięki której uczniowie poznali postać marszałka Józefa Piłsudskiego, wysłuchali informacji o tym jak ważna jest wolność i niepodległość dla każdego narodu. Wszystkie dzieci z wielkim zaangażowaniem wyrecytowały wiersz T. Bełzy „Kto Ty jesteś?”.

W kształceniu postaw patriotycznych najważniejsze jest zaangażowanie. W związku z tym każda klasa przygotowała jedną pieśń o tematyce patriotycznej i zaprezentowała ją podczas przeglądu tychże pieśni.

Spotkanie zakończyło się wspólną wesołą zabawą z piosenką „Jesteśmy Polką i Polakiem.

A A A
13.11.2019
godz.12:17
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość