przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
259643 odwiedzin
„ Skok w przyszłość”- tak pracujemy…

      Od początku bieżącego roku szkolnego prowadzone są w nasze szkole zajęcia w ramach projektu „ Skok w przyszłość- wspieranie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Sochaczewie”. Uczniowie kl. I- VI uczestniczą w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, podczas których, rozwijają swoje zainteresowania przyrodnicze, matematyczne, biologiczno- geograficzne m. in. metodą eksperymentu, komputerowe czy językowe, wyrównują swą wiedzę , korzystają z pomocy logopedycznej, czy zajęć socjoterapeutycznych i korekcyjno- kompensacyjnych. Uczestnicy zajęć eksperymentują, rozwiązują, doświadczają, poszukują różnorodnych możliwości rozwiązywania postawionych im problemów. Tworzą ciekawe i pomysłowe prace  .Czynniki te sprzyjają  wzmożonej aktywności uczniów, rozbudzają  ich pasję poznawczą, pozwalają uwierzyć we własne możliwości i uzdolnienia jak również wyrabiają umiejętność współpracy w grupie,  kształtują poczucie odpowiedzialności za sumienne wywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków.

A A A
22.01.2020
godz.14:45
 
kontakt