przejdź do Sochaczew.pl
234237 odwiedzin
Dzień otwarty

Tradycyjnie już,  dnia 6 marca,  nasza szkoła otworzyła szeroko swoje drzwi dla przyszłych uczniów i ich rodziców.

Rodzice oraz  wrześniowi zerówkowicze i pierwszoklasiści mogli przekonać się, że szkoła to nie tylko nauka, ale też wspaniała zabawa. Po przekroczeniu progu szkoły „ maluchy” i ich rodzice zostali przywitani przez uczniów, otrzymywali foldery i pamiątkowe znaczki . Następnie  zostali zaproszeni do sali gimnastycznej, gdzie miało miejsce powitanie przez dyrektora szkoły – Krzysztofa Werłaty. Następnie uczniowie klas starszych zaprezentowali krótką część artystyczną, podczas której, wykazali swe umiejętności wokalne i taneczne. 

W dalszej części rodzicom została zaprezentowana prezentacja multimedialna obrazująca bazę materialną i lokalową szkoły, organizację pracy , działalność pozaszkolną, osiągnięcia i działania na rzecz uczniów uzdolnionych i mających indywidualne potrzeby edukacyjne itd. Był to także czas na pytania oraz wymianę opinii i własnych spostrzeżeń. W tym czasie dzieci mile spędzały czas pod opieką nauczycieli w sali zabaw i pracowni komputerowej. Kolejnym elementem „podróży” po szkole było uczestniczenie w zajęciach w kącikach : „ Małego Majsterkowicza”, „ Małego Plastyka”, „ Małego Muzyka”, „ Małego Badacza”. Swą działalność prezentowali także wolontariusze zrzeszeni w Szkolnym Kole Wolontariatu. Przygotowane formy zajęć okazały się bardzo ciekawe, dzieci czuły się świetnie i niechętnie opuszczały szkołę.  Na pożegnanie otrzymywały zestaw kolorowanek zatytułowanych
„Kolorowaneczki z trójeczki”. Był to miły czas zarówno dla dzieci, rodziców, jak i nas- nauczycieli.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie do naszej placówki.

A A A
10.03.2020
godz.10:40
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość