przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
293635 odwiedzin
Zmiana terminów w rekrutacji uzupełniającej

ZMIENIONY TERMIN REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO KL.I NA ROK SZKOLNY 2020/21Uprzejmie informujemy, że rozpoczyna się uzupełniający elektroniczny nabór do klas pierwszych szkół podstawowych dzieci urodzonych w 2013 roku(7 latki), których dotyczy obowiązek szkolny oraz dzieci z rocznika 2014 (6 latki) - warunkiem jest odbycie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub uzyskanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej.

Od dnia 01.06.2020r. na stronie internetowej www.sochaczew.podstawowe.vnabor.pl  mogą państwo wprowadzać dane osobowe dzieci i zarejestrować wniosek.

Rekrutacja uzupełniająca będzie trwała od dnia 01.06.2020r. do dnia 10.06.2020r. dla dzieci spoza obwodu szkoły (także dla dzieci wcześniej przyjętych do szkół obwodowych) i spoza terenu Gminy-Miasto Sochaczew

W razie potrzeby dodatkowe informacje udzielane są w sekretariacie szkoły.

                                                                                  Serdecznie zapraszamy 

 

  

HARMONOGRAM UZUPEŁNIAJĄCEGO ELEKTRONICZNEGO NABORU  DO KLAS „1” NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

1. 01.06.2020r. – 10.06.2020r. – rejestracja i weryfikacja wniosków.

2. 29.06.2020r.po godz. 15.00 - wywieszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki.

3. 30.06.2020r. – 06.07.2020r. – potwierdzenie woli przez rodzica.

4. 10.07.2020r.  po godz. 15.00– wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do placówki.

 

 

  

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KL.0 NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że rozpoczyna się uzupełniający elektroniczny nabór do klas „zerowych” szkół podstawowych dzieci urodzonych w 2014 roku (6 latki), których dotyczy roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego oraz dzieci z rocznika 2015 (5 latki) –decyzja rodziców.

Proponujemy jeden oddział 10 godzinny z pełnym wyżywieniem
(rodzic może zadeklarować również 5 godzinny pobyt dziecka).

Od dnia 01.06.2020r. na stronie internetowej www.sochaczew.przedszkola.vnabor.pl  mogą państwo wprowadzać dane osobowe dzieci i zarejestrować wniosek.

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja uzupełniająca będzie trwała od dnia 01.06.2020r. do dnia 10.06.2020r.dla dzieci spoza obwodu szkoły (także dla dzieci wcześniej przyjętych do szkoły obwodowej) i spoza terenu Gminy-Miasto Sochaczew

 

W razie potrzeby dodatkowe informacje udzielane są w sekretariacie szkoły.

                                                                                   Serdecznie zapraszamy

 

HARMONOGRAM UZUPEŁNIAJĄCEGO ELEKTRONICZNEGO NABORU  DO KLAS „0” NA ROK SZKOLNY 2020/2021

1. 01.06.2020r. – 10.06.2020r. – rejestracja i weryfikacja wniosków.

2. 29.06.2020r.po godz. 15.00 - wywieszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki.

3. 30.06.2020r. – 06.07.2020r. – potwierdzenie woli przez rodzica.

4. 09.07.2020r.  po godz. 15.00– wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do placówki.

 

 

    

A A A
01.06.2020
godz.13:06
 
kontakt