przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
255610 odwiedzin
Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021

Witam serdecznie Rodziców!

Proszę o uzupełnienie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/21 - załącznik nr 1 oraz zgody na odbiór dziecka ze świetlicy - załącznik nr 2. Wolę korzystania z obiadów deklarujemy wypełniając kartę zgłoszenia na obiady w stołówce szkolnej (załącznik  nr 1 do Regulaminu stołówki szkolnej).

Druki dokumentów znajdują się na stronie internetowej szkoły sp3podst@op.pl w zakładce świetlica - Informacje dla rodziców. Proszę o przesłanie kart zgłoszeń: drogą mailową - podpisany skan lub zdjęcie do dn. 24.06.2020 r.

Istnieje możliwość zapisania dziecka do świetlicy w terminie uzupełniającym do dn. 26.08.2020r. ( utrudnia to jednak organizację grup świetlicowych).

Druki kart zgłoszeń będą również dostępne w wejściu do budynku szkoły od 8 czerwca. Należy wypełnić, podpisać i wrzucić do urny. Prośbę proszę potraktować jako pilną. Dziękuję!

Z poważaniem kierownik świetlicy szkolnej - Urszula Karazja

A A A
09.06.2020
godz.13:12
 
kontakt