przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
284102 odwiedzin
Ważne informacje!

Od 4 maja do nauki stacjonarnej wracają klasy I-III

Przypominamy, ze w szkole obowiązują następujące procedury bezpieczeństwa przeciwepidemicznego:

1.Zasady bezpieczeństwa przeciwepidemiologicznego obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 od dnia 1 września 2020r. - kl.I-III i oddział przedszkolny.pdf

https://sp3.sochaczew.pl/AppData/Files/a22/Zasady%20bezpiecze%C5%84stwa%20przeciwepidemiologicznego%20obowi%C4%85zuj%C4%85ce%20na%20terenie%20Szko%C5%82y%20Podstawowej%20Nr%203%20od%20dnia%201%20wrze%C5%9Bnia%202020r.%20-%20kl.I-III%20i%20oddzia%C5%82%20przedszkolny.pdf

2.Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 im.Bolesława Krzywoustego w Sochaczewie w trakcie epidemii COVID-19.pdf

https://sp3.sochaczew.pl/AppData/Files/a22/Procedura%20zachowania%20bezpiecze%C5%84stwa%20i%20zasad%20funkcjonowania%20biblioteki%20szkolnej%20w%20Szkole%20Podstawowej%20Nr%203%20im.Boles%C5%82awa%20Krzywoustego%20w%20Sochaczewie%20w%20trakcie%20epidemii%20COVID-19.pdf

 3.Procedura przygotowywania i wydawania posiłków w czasie pandemii.pdf

 https://sp3.sochaczew.pl/AppData/Files/a22/Procedura%20przygotowywania%20i%20wydawania%20posi%C5%82k%C3%B3w%20w%20czasie%20pandemii.pdf

4.Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii w świetlicy szkolnej od 1 września 2020r..pdf

https://sp3.sochaczew.pl/AppData/Files/a22/Zasady%20zachowania%20bezpiecze%C5%84stwa%20w%20czasie%20epidemii%20w%20%C5%9Bwietlicy%20szkolnej%20od%201%20wrze%C5%9Bnia%202020r..pdf

A A A
30.04.2021
godz.14:34
 
kontakt