przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
375728 odwiedzin

,,Poznaj Polskę" - edycja jesienna 2022

A A A

 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. W ramach tych obszarów Minister ogłasza na swojej stronie podmiotowej wykazy punktów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe).


W ramach Programu Ministra Edukacji i Nauki  "Poznaj Polskę" w naszej szkole odbyły się 3 wycieczki edukacyjne:


1. Trzydniowa wycieczka do Wrocławia, która odbyła się w dniach 15-17.12.2022 r. Wzięło w niej udział czterdziestu uczniów oraz czterech opiekunów. W trakcie tych trzech dni zwiedzono m.in. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Muzeum Pana Tadeusza ( które jest najnowszą i najnowocześniejszą częścią Ossolineum), Panoramę Racławicką, Starówkę i Muzeum Miejskie Wrocławia. W  Muzeum Narodowym uczniowie podziwiali malarstwo i rzeźbę , ze szczególnym uwzględnieniem sztuki całego Śląska. Natomiast Hydropolis, które jest unikatowym centrum wiedzy o wodzie, wywarło na nich ogromne wrażenie łącząc walory edukacyjne z nowoczesną formą wystawienniczą. Nie zabrakło również spaceru po Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. 

2. Jednodniowa wycieka do Torunia, która odbyła się w dniu 17.11.2022 r. Wzięło w niej udział pięćdziesięciu uczniów oraz czterech opiekunów. W trakcie wycieczki dzieci spacerowały po Starym i Nowym Mieście podziwiając gotycki ratusz, Krzywą Wieżę i Bulwar Filadelfijski. Kolejnym punktem był Dom Legend Toruńskich, który jest połączeniem interaktywnego muzeum i teatru. Miejsce to pozwoliło uczniom przenieść się w świat magicznych opowieści o mieście i jego historii. Na koniec odwiedzono Centrum Popularyzacji Kosmosu ,,Planetarium", gdzie wyświetlono pokaz astronomiczny pt. ,,Cudowna podróż". 

3. Jednodniowa wycieczka do Warszawy, która odbyła się w dniu 22.11.2022 r. Wzięło w niej udział pięćdziesięciu trzech uczniów i czterech opiekunów. Podczas wycieczki zwiedzono Muzeum Łazienki Królewskie, spacerowano z przewodnikiem po Starym Mieście. Uczniowie obejrzeli Zamek Królewski, Katedrę, zabytkowe kamienice, Pomnik Syrenki, Kolumnę Zygmunta II Wazy, Barbakan i mury obronne, a także Pomnik Małego Powstańca. 

 

 

 

       

Centrum Edukacji Ekologicznej „Hydropolis”

– centrum wiedzy o wodzie we Wrocławiu

 

Spacer z przewodnikiem po Starym Mieście we Wrocławiu

 

Dom Legend Toruńskich 

 

Centrum Popularyzacji Kosmosu ,,Planetarium" w Toruniu 

 

Warszawa Stare Miasto - Pomnik Małego Powstańca

 

Pałac w Wilanowie

 

 

 

źródło https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske

kontakt