przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
369726 odwiedzin

Regulamin - Biblioteki Szkolnej

A A A

Regulamin biblioteki i czytelni

Prawa i warunki korzystania z wypożyczalni

 •  Biblioteka szkolna udostępnia zbiory uczniom, nauczycielom, pracownikom administracyjnym szkoły oraz rodzicom uczniów naszej szkoły w czasie określonym harmonogramem pracy biblioteki.
 • Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 • Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie, którzy dobrze opanowali technikę czytania.
 • W bibliotece należy zachowywać się spokojnie i cicho, mówić szeptem i nie przeszkadzać innym.
 • W bibliotece obowiązuje zakaz  spożywania posiłków i picia napojów i wnoszenia ubrań wierzchnich.
 • Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych książek.
 • Do końca maja każdego roku szkolnego wszystkie książki, wypożyczone z biblioteki, powinny być zwrócone.
 • W uzasadnionym przypadku bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.
 • Podręczniki szkolne, zwracamy całymi kompletami z wychowawcą klasy, tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.

Wypożyczenia książek

 • Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko.
 • Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na dwa tygodnie.
 • Lektury szkolne wypożyczamy na miesiąc.
 • Książki, wypożyczonej na swoje nazwisko nie można przekazywać osobom trzecim.

Poszanowanie książek

 • Czytelnik szanuje i dba o wypożyczone książki.
 • Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. Jeśli odkupienie książki jest niemożliwe, powinien oddać inną, wskazaną przez bibliotekarza.

Współpraca biblioteki szkolnej

 • Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami poprzez: lekcje biblioteczne, konkursy literackie, plastyczne, spotkania z czytelnikami.
 • Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami i wychowawcami naszej szkoły.

Regulamin czytelni

 • Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele oraz rodzice uczniów naszej szkoły, zapisani do biblioteki.
 • Do czytelni należy wchodzić spokojnie, z czystymi rękami i bez jedzenia.
 • W czytelni obowiązuje cisza.
 • W czytelni można korzystać ze zbiorów wypożyczalni, czasopism i księgozbioru podręcznego.
 • Czasopism nie można wynosić poza czytelnię.
 • Czasopisma odkłada się na ustalone miejsce.

 

kontakt