przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
284099 odwiedzin

Regulamin - Biblioteki Szkolnej

A A A

Regulamin Biblioteki Szkolnej

 1.  Z księgozbioru biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły, pracownicy administracji i obsługi oraz rodzice
 2. Godziny urzędowania biblioteki cztery dni w tygodniu oprócz środy • ( dzień wewnętrzny).
 3. W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza, nie wolno wnosić do biblioteki jedzenia i picia.
 4. Wypożyczanie i zwrot książek następuje podczas przerw między lekcjami
 5. Uczniowie mogą wypożyczyć 2 książki na 2 tygodnie, większą ilość należy uzgodnić z bibliotekarzem.
 6. Uczniom, którzy nie oddają książek w terminie ogranicza się liczbę wypożyczeń do 1 egzemplarza.
 7. Po upływie terminu czytelnik jest zobowiązany zgłosić się po prolongatę, należy to uzgodnić z bibliotekarzem
 8. Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek i poinformować o nich bibliotekarza.
 9. W razie zagubienia książki należy fakt ten zgłosić bibliotekarzowi, by uzgodnić rodzaj ekwiwalentu, który należy odkupić.
 10. Przed wejściem do czytelni tornistry, plecaki zostawiamy przy stolikach
 11. Korzystający z czytelni zapisuje swoje imię i nazwisko w zeszycie odwiedzin czytelni.
 12. Należy starannie obchodzić się z księgozbiorem i wyposażeniem biblioteki.
 13. Na 3 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego książki należy oddać do biblioteki.
 14. Czytelnik niestosując się do postanowień niniejszego regulaminu może być czasowo, a w uzasadnionych przypadkach na stałe, pozbawiony możliwości korzystania z czytelni.
kontakt