przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
369724 odwiedzin

Informacje dla rodziców

A A A

REGULAMIN ŚWIETLIC Y2018a.docx

Regulamin stołówki szkolnej.pdf

Dokumenty do pobrania:

karta obiady.doc

karta świetlica.doc

 

ŚWIETLICA CZYNNA:

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH:
700-1700

Świetlica umożliwia różne formy aktywności:

v  zajęcia wychowawcze /rozmowy w kręgu/;

v  zajęcia dowolne, wg potrzeb indywidualnych i grupowych
dzieci , realizacja własnych pomysłów;
v  samodzielne odrabianie lekcji, pomoc w nauce;

v  zabawy dowolne i w strefach tematycznych;

v  gry zabawy ruchowe /pobyt na placyku zabaw, w sali zabaw gry i zabawy w kręgu w sali świetlicowej/;

v  imprezy i uroczystości.

Informacja dla Rodziców

   Od 1 października 2017r. wprowadzamy karty obiadowe, które będą wydawane przy wpłacie za obiady do dnia 10 każdego miesiąca. Karty są obowiązkowe. Brak karty uniemożliwia zjedzenie obiadu.

OPŁATY ZA POSIŁKI - KONTO SZKOŁY: 95 9283 0006 0000 1998 2000 0010

                                                                                                      Kierownik świetlicy

kontakt