przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
369729 odwiedzin

Program ,,Z książką za pan brat"

A A A

Rok szkolny 2016/2017

W dobie wszechobecnej komputeryzacji i szybkiego rozwoju techniki czytanie książek przez dzieci odchodzi w zapomnienie. Wypierają je bajki filmowe, gry komputerowe i telewizyjne. Coraz częściej pojawiają się problemy z czytaniem i zrozumieniem tekstu pisanego. Język, którym posługują się dzieci staje się uboższy i często niepoprawny gramatycznie. Niewątpliwie jedną z przyczyn tej sytuacji jest spadek czytelnictwa wśród młodych ludzi, a przecież czytanie książek pełni bardzo ważna rolę w rozwoju każdego człowieka. Już od najmłodszych lat rodzice czytając dzieciom baśnie wprowadzają je w świat fantazji, ucząc przy tym właściwych postaw społecznych i moralnym, wzbogacając ich słownictwo. Czytanie pomaga także w utrwalaniu i zapamiętywaniu pisowni wyrazów. Ma również ogromny wpływ na rozwój intelektu, logicznego myślenia i wrażliwości. Z powyższych względów panie Małgorzata Wylot i Elżbieta Tonecka opracowały program „Z książką za pan brat” kierowany do uczniów klas I – III. Jego nadrzędnym celem jest przybliżenie dzieciom utworów literatury dziecięcej, motywowanie do czytania książek i czasopism, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. Cel ten realizowany jest poprzez różnorodne metody i formy pracy. Program jest kontynuacją wcześniejszego projektu edukacyjnego, który cieszył się ogromnym powodzeniem wśród uczniów i przyniósł oczekiwane przez nauczycielki rezultaty. 

Rok szkolny 2015/2016

Realizując cele projektu „Z książką za pan brat” wychowawczynie klas III a, III b, III c wraz ze swoimi uczniami zachęcają najmłodszych uczniów naszej szkoły do kontaktu z literaturą dziecięcą. Z tego powodu trzecioklasiści przeczytali maluchom opowiadanie M. Rożyńskiej pt. „O tym, jak zabawa z latawcami pomogła dzieciom zrozumieć, że należy przewidywać pewne sytuacje, aby nie najeść się strachu”. Po uważnym wysłuchaniu tekstu dzieci chętnie rozmawiały o sytuacji, która została w nim opisana. Następnie ustaliły kolejność zdarzeń przedstawionych na obrazkach. Na zakończenie spotkania każde dziecko otrzymało rysunek latawca do pokolorowania oraz pierwszą literkę swego imienia do ozdobienia go. Miło było usłyszeć, iż wszystkie dzieci wiedziały, jaką głoską zaczyna się ich imię. To były udane zajęcia. Zarówno słuchacze, jak i czytający byli przejęci i zadowoleni. Maluchy już czekają na następne spotkanie.

Rok szkolny 2014/2015:
W nowym roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klas IIa i IIb pod opieką wychowawczyń p.Małgorzaty Wylot i p. Elżbiety Toneckiej,  kontynuując realizację projektu „Z książką za pan brat”, dnia 25 września i 2 października  uczestniczyli w zajęciach literackich w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Odkrywali jesień poprzez prozę, poezję i muzykę. Na początku dzieci z uwagą rozwiązywały zagadki przygotowane przez panią Małgorzatę Nagłowską. Później teksty M. Strzałkowskiej pt. „Jesień” i M. Bednarskiej-Moski pt. „ Malarska jesień” pobudziły wyobraźnię i zachęciły wszystkich do rozmowy o jesiennych barwach i zmianach w przyrodzie występujących o tej porze roku. Pod koniec zajęć wsłuchując się w tekst piosenki R. Kuty pt. „ Jesienne miesiące” uczniowie rysowali jesienne krajobrazy. Jak zawsze dzieci bawiły się wspaniale, co widać na zdjęciach.

 

Rok szkolny 2012/2013:

12 grudnia 2012r. odbyło się spotkanie z literaturą dziecięcą. Tym razem dzieci odwiedził dziadek jednego z uczniów, wicestarosta sochaczewski, pan Janusz Ciura. Zaproszony gość przeczytał zebranym dzieciom fragment książki A. Lindgren pt. „Dzieci z Bullerbyn”, w którym opisane są szwedzkie tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe.

   Następnie uczniowie klas IIIa, IIIb i IIIc wzięli udział w przygotowanym przez wychowawczynie p.E.Tonecką, p.M.Wylot i p.M.Żakowską konkursie świątecznym, który sprawdził ich wiedzę oraz umiejętności związane z  polskimi tradycjami Bożego Narodzenia. W jury konkursu zasiedli p.M.Dobrzyńska, jako przewodnicząca, p.J.Ciura i p.M.Wylot. Było dużo zabawy, śmiechu oraz radości z wygranej.

   Jednak największą niespodzianką dla dzieci były upominki mikołajkowe, które przygotował p.J.Ciura. Dzieci na pewno długo będą wspominać to spotkanie.

Rok szkolny 2011/2012:

Już po raz drugi w naszej szkole realizowany jest trzyletni projekt edukacyjny „Z książką za pan brat”. Jego autorką jest p. Małgorzata Wylot, nauczyciel z wieloletnim stażem pracy i ogromnym doświadczeniem, z którą współpracuje i realizuje ów projekt p. Elżbieta Tonecka. Celem projektu jest rozbudzenie u dzieci wrażliwości na piękno literatury dziecięcej oraz przybliżenie im  postaci znanych  pisarzy i poetów polskich, rozwijanie ich zdolności literackich, recytatorskich, a nawet aktorskich. W ramach projektu dzieci uczestniczyły już w kilku spotkaniach autorskich, m.in. z p. V. Piasecką,
 p. W. Drabikiem, p. A. Frączek i p. N. Usenko. Poza tym przygotowały przedstawienia dla uczniów klas młodszych z wykorzystaniem utworów polskich poetów, prowadziły klasową bibliotekę, pisały artykuły do szkolnej gazetki. Uczestniczyły także w spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów, którzy przybliżali dzieciom utwory z literatury dziecięcej. Brały udział w wielu zajęciach bibliotecznych prowadzonych w oddziale dziecięcym Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Chętnie angażują się 
w realizację kolejnych zadań. Wspólnie z nauczycielem planują niektóre działania, wdrażając przy tym własne pomysły i rozwijając zainteresowania. Samodzielnie gromadzą informacje dotyczące życia i twórczości pisarzy polskich, tworząc na ich temat gazetki klasowe i krótkie prezentacje.

kontakt