przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
369734 odwiedzin

Program ,,Klub Bezpiecznego Puchatka"

A A A

Klub Bezpiecznego Puchatka

         Od września 2012/2013 r. Szkoła Podstawowa nr 3 poraz kolejny przystąpiła do programu edukacyjnego KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA. Program ten służy poprawie bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkoły podstawowej , są to kl. I. Przygotowywany jest przez firmę Maspex oraz markę Puchatek wraz z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji i nauczycielami. Patronat honorowy sprawuje Komendant Główny Policji oraz Kuratoria Oświaty. 

         Treść programu obejmuje następującą tematykę:

  • Bezpieczeństwo na drodze
  • Bezpieczeństwo w szkole
  • Bezpieczeństwo w domu
  • Bezpieczny odpoczynek

Programem objęte zostały klasy I a, b, c, d w naszej szkole.  Wychowawczynie każdej klasy pierwszej tj.: p. Jolanta Fiedukowska,
p. Krystyna Stańkowska, p. Anna Jalowska i p. Jolanta Pisarek otrzymały od Organizatorów pakiet materiałów edukacyjnych do realizacji zadań programu.

W skład pakietu wchodzą:

  • materiały edukacyjne dla nauczycieli wraz ze scenariuszami zajęć,
  • film edukacyjny na temat bezpieczeństwa
  • książeczki dla uczniów „Dołącz do Klubu Bezpiecznego Puchatka”
  • broszury informacyjne dla rodziców
  • certyfikat dla szkoły, potwierdzający udział w programie.

Po przeprowadzeniu zajęć oraz po przyniesieniu wypełnionych przez dzieci książeczek, a także udziale w Wielkim Teście Bezpieczeństwa (nowość w tym roku), szkoła nabywa prawo do posługiwania się Certyfikatem „Klubu Bezpiecznego Puchatka”.

         W listopadzie w ramach Klubu Bezpiecznego Puchatka odbędzie się Tydzień Bezpieczeństwa – 19 – 23.11.2012 r. Podczas całego tygodnia uczniowie ze wszystkich szkół, uczestniczących w programie, będą rozwiązywać Test Bezpieczeństwa, który zostanie zamieszczony na stronie www.bezpiecznypuchatek.pl.

Program trwa cały rok 2012/2013. Zakończy się wysłaniem  sprawozdania z przeprowadzonych zadań wraz z dokumentacją zdjęciową do Organizatorów programu.

         Osobą koordynującą działania związane z realizacją programu w naszej szkole jest
p. Krystyna Stańkowska.

kontakt