przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
369736 odwiedzin

Program ,,Przyjaciele Zippiego"

A A A

,,Skoro możemy nauczyć małe dzieci, jak radzić sobie z problemami,to powinny one umieć lepiej pokonywać problemy i kryzys w okresie dorastania i w dorosłym życiu”
                                                               Paul Rubinsetin

Od 1 listopada 2012r. w kl I c rozpocznie się realizacja programu ,,Przyjaciele Zippiego”
Jest to międzynarodowy program Partnership for Children, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Programem na terenie Polski zajmuje się Centrum Pozytywnej Edukacji w Warszawie (www.pozytywnaedukacja.pl) we współpracy z angielską organizacją charytatywną Partnership for Children (Partnerstwo na rzecz dzieci) oraz z ośrodkami doskonalenia nauczycieli.

Dysponentem programu mogą być jedynie placówki, które posiadają odpowiedni certyfikat.
Program jest przygotowany specjalnie dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat. Pomaga rozpoznawać dzieciom własne uczucia i uczy jak o nich rozmawiać, jak mówić to co chce się powiedzieć, jak słuchać uważnie, jak prosić o pomoc, jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie, jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem, jak mówić przepraszam, jak radzić sobie z prześladowaniem, jak rozwiązywać konflikty, jak radzić sobie ze zmianą i stratą (także czyjąś śmiercią), jak adaptować się do nowych sytuacji i jak pomagać innym.W naszej szkole program realizowany będzie przez p. Annę Jalowską i p. Zofię Szydełko, które odbyły szkolenia uprawniające je do realizacji wyżej wymienionego programu.

Program obejmuje cykl 24 spotkań pogrupowanych w 6 części tematycznych:

• Uczucia

• Komunikacja

• Nawiązywanie i zrywanie więzi

• Rozwiązywanie konfliktów

• Przeżywanie zmiany i straty

• Dajemy sobie radę

Poprzez ten program dzieci uczą się :
-  rozpoznawać i nazywać uczucia
- wyrażać własne emocje
- nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie
- radzić sobie z samotnością i odrzuceniem
-  rozwiązywać konflikty
-  adoptować się do nowych sytuacji
-  pomagać innym i jak samemu prosić o pomoc
- radzić sobie w sytuacjach nowych, trudnych, stresujących.

kontakt