przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
369732 odwiedzin

Program "Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń"

A A A

 
Od października bieżącego roku szkolnego rozpoczęła się w naszej szkole realizacja programu
,,Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń”, opracowanego przez grupę nauczycieli: p. V Radwańską, p. L. Gronecką,
p. E. Tonecką, p. M Stasiak, p. M. Wypijewską i p. M Dobrzyńską.

Czas realizacji rok szkolny 2012/13.
Cele:
- spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie podniesienia poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

 

Hasło miesiąca

Podejmowane działania

Październik

„Jestem bezpieczny na drodze”

- spotkanie z przedstawicielem Policji , dotyczące bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły

- realizacja w klasach pierwszych programu „ Klub Bezpiecznego Puchatka”

 

Listopad

 

Relacje między ludźmi – co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu.

- pogadanki na lekcjach z wychowawcą

- opracowanie „ Katalogu zachowań cechujących prawidłowe relacje międzyludzkie”

- szkolny konkurs na najciekawszą propozycję ( opracowanie)

- przemocy mówię stop ( burza mózgów)

- ankieta nt poczucia bezpieczeństwa ucznia

Grudzień

Jak kształtować postawy akceptujące: „Potrafię żyć z innymi i dla innych”.

- włączenie się do akcji charytatywnej   „Paczka do paczki” , „Azorek”

- klasy IV-VI – konkurs literacki „Mój przyjaciel jest niepełnosprawny”

- klasy I-III – konkurs plastyczny pod      tym samym tytułem j/w

- spotkanie z kierownikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej

- kiermasz prac osób niepełnosprawnych

Styczeń

 

„Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego ucznia…”

 

- spotkanie a przedstawicielem sądu dla nieletnich, z przedstawicielem Policji - wydział  nieletnich

Luty

 

„Bezpieczeństwa w sieci”

- konkurs plastyczny

- prezentacja multimedialna

- konkurs wiedzy o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu

- pogadanki z wykorzystaniem materiałów dostępnych w bibliotece szkolnej

 

Marzec

 

„Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne”

Relacje „chłopcy –dziewczynki”

- co to są dobra osobiste?

- czym jest nietykalność cielesna? (pogadanki w klasach)

- zajęcia warsztatowe z pracownikiem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej dotyczące relacji chłopcy –dziewczynki, dziewczynki-chłopcy

- scenki rodzajowe w wykonaniu uczniów dla społeczności szkolnej obrazujące tematykę

Kwiecień

Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić

- pogadanki na temat szkodliwości stosowanych używek

- filmy edukacyjne (biblioteka szkolna)

- konkurs plastyczno- literacki na plakat i hasło promujące zdrowy styl życia

- ankieta na temat zagrożenia uzależnieniami

 

Maj

 

„Międzypokoleniowy przekaz wartości”

- klasy  I-III – pogadanki dotyczące relacji rodzice-dzieci, nauczyciel-uczeń

- relacje w rodzinie

- klasowe prezentacje teatralne związane z dniem Matki i Ojca – Dni Rodziny

- konkurs plastyczny na drzewo genealogiczne mojej rodziny

- dziadkowie, rodzice, dzieci członkowie naszej społeczności wczoraj i dziś

- wystawa zdjęć rodzinnych - „Trzy pokolenia mojej Rodziny”

(biblioteka szkolna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


O wydzrzeniach związanych z realizacją programu ,,Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń" 
będziemy informować na bieżąco.
Wszystkim osobom, które podjęły się współpracy przy realizacji programu serdecznie dziękujemy.

Zapraszamy do obejrzenia poniższej prezentacji

Zachowanie w szkole- prezentacja pdf

kontakt