przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
369736 odwiedzin

Projekt "Dziecięca Akademia Przyszłości"

A A A

Sprawozdanie z zakończenia realizacji projektu systemowego "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych".
Celem projektu, realizowanego w naszej szkole w roku szkolnym 2012/2013 było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z klas VI z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej tych szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Do projektu uczniowie zostali zakwalifikowani na podstawie regulaminu opracowanego przez koordynatora projektu, w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, dyrektorem i wychowawcami klas, ich rodzice wyrazili pisemną zgodę na udział w projekcie, a oni sami chęć uczestnictwa w tym przedsięwzięciu.  W Szkole Podstawowej Nr3 grupą projektową objęliśmy  uczniów klas szóstych po to, aby dodatkowo zmotywować dzieci do nauki, ponieważ przed nimi ważny sprawdzian po klasie szóstej.
Blok nieodpłatnych zajęć dodatkowych, w których wzięli udział uczniowie zakwalifikowani do projektu, obejmował pięć modułów w łącznym wymiarze 20 godzin (45 min.) miesięcznie w następującym podziale:

  • 4 godziny zajęć z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne)
  • 3 godziny zajęć z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych
  • 4 godziny zajęć z języków obcych
  • 3 godziny zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
  • 6 godziny zajęć sportowo-wychowawczych.

Oprócz zajęć objętych realizacją projektu, nasi uczniowie uczestniczyli w: wycieczce do Warszawy, w czasie której zwiedzili Stadion Narodowy i Centrum Nauki Kopernik; w kinie „Mazowsze” obejrzeli film „Avengers”.
Nasza szkoła w ramach projektu pozyskała pomoce dydaktyczne na kwotę 3 tys złotych. Służyły one uczniom i nauczycielom do realizacji zagadnień ujętych w projekcie,  pomocne będą również podczas wielu zajęć dydaktycznych.

                                                                                     Koordynator projektu: Anna Gołębiowska

kontakt