przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
369734 odwiedzin

Projekt edukacyjny „Dużo wiem, zdrowo jem”

A A A

PROJEKT EDUKACYJNY POD HASŁEM

„DUŻO WIEM- ZDROWO JEM” 

OPRACOWAŁY:

MAŁGORZATA DOBRZYŃSKA

ANNA MATUSIAK

BOŻENA PIETRZAK

JOLANTA PISAREK

ELŻBIETA TONECKA

IZABELA WYDRZYŃSKA

„Dużo wiem, zdrowo jem”

Wstęp

         We współczesnym świecie istnieje wiele zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka. Środowisko naturalne zostało zanieczyszczone, a proponowana żywność jest często niezdrowa, sztucznie modyfikowana, zawierająca dużo trujących składników chemicznych (konserwantów, polepszaczy, substancji rakotwórczych).
        Proponowany projekt edukacyjny został przygotowany właśnie po to, aby pokazać uczniom zalety świadomości odżywiania się, nauczyć ich dokonywać wyboru między tym, co zdrowe i odżywcze a szkodliwe, choć smaczne. Poza tym chcemy, aby dzieci rozumiały, że żyć zdrowo, to znaczy spożywać zdrowe, ekologiczne wartościowe pokarmy- czyli po prostu zdrowo się odżywiać.

         W związku z tym ważne jest, aby już od najmłodszych lat uczyć w szkole  dzieci zasad zdrowego  odżywiania się. Należy przy tym wyrabiać nawyki higienicznego spożywania pokarmów, wskazywać na znaczenie, występowanie i rolę witamin i innych składników odżywczych potrzebnych do życia i wzrostu ludzkiego organizmu.

Cele ogólne:

- poznawanie zdrowego stylu odżywiania się

- wyrabianie nawyków higienicznego spożywania pokarmów

-wychowanie świadomego konsumenta

Metody: pokaz, pogadanka, działania praktyczne, obserwacja, praca wytwórcza, wycieczki

Formy: zespołowa, grupowa, indywidualna

Czas: rok szkolny 2015/16; projekt realizowany będzie od listopada do maja w wymiarze 2 godzin w  miesiącu

Uczestnicy: uczniowie klas młodszych

Każdego miesiąca pojawią się w holu szkoły informacje dotyczące realizowanych w danym miesiącu treści oraz na stronie internetowej szkoły przedstawione będą fotoreportaże z realizacji projektu.

Hasła przewodnie na każdy miesiąc oraz wynikające z nich zadania dla nauczyciela:

- przygotowanie i przeprowadzenie przedsięwzięć:

* listopad- „Śniadaniowe święto”

* grudzień- „Zamień chipsy na owoce”

* styczeń- „W krainie warzyw”

* luty- „Pij mleko- będziesz wielki”

* marzec - „Od ziarenka do bochenka”

* kwiecień- „Tak- dla wody i soków naturalnych”

* maj- „ Dużo wiem, zdrowo jem- podsumowanie”

 

* listopad- „Śniadaniowe święto”

Dzieci z klas młodszych w naszej szkole realizują projekt edukacyjny “ Dużo wiem-zdrowo jem” opracowany specjalnie dla tej grupy wiekowej przez nauczycielki klas młodszych. Każdy miesiąc poświęcony jest innej tematyce dotyczącej kształowaniu nawyków zdrowego żywienia.

            Listopad poświęcony jest uświadomieniu dzieciom konieczności jedzenia śniadania.Jako nauczyciele mamy tę świadomość jak często dzieci przychodzą do szkoły bez spożycia tego posiłku lub  zamieniają go na słodkie, niezdrowe przekąski.

            W poniedziałek 9 listopada w każdej z klas przeprowadzone zostały pogadanki na temat konieczności jedzenia zdrowego śniadania. Dzieci zapoznały się z piramidą żywieniową, mówiły o tym co chciałyby jeść na śniadanie i zostały poinformowane o konieczności jego jedzenia.

            Następnego dnia wszystkie Maluchy przyniosły do szkoły drugie śniadanie  i rozpoczęło się śniadaniowe święto.Wspólne klasowe jedzenie poprzedziło omówienie wartości odżywczych przyniesionego posiłku, mycie rąk i przygotowanie odpowiedniego miejsca do jego spożycia.

            Listopadowe śniadaniowe święto znalazło także odzwierciedlenie w dekoracji na terenie szkoły. Pojawiły się bowiem tematyczne gazetki uświadamiające podejmowany problem.

            I śniadaniowe święto niech więc trwa.

kontakt