przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
369731 odwiedzin

Projekt edukacyjny "Dzieciństwo bez próchnicy"

A A A

Projekt edukacyjny „ Dzieciństwo bez próchnicy”

    Dzieciństwo bez próchnicy to największy ogólnopolski program profilaktyki i edukacji
stomatologicznej, którego inicjatorem jest Uniwersytet Medyczny w Warszawie.

Celem programu jest poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 2- 6 lat.

      Prowadzona działalność edukacyjna dzięki podniesieniu świadomości zdrowotnej małych dzieci, rodziców, opiekunów, wychowawców/nauczycieli przedszkolnych, personelu medycznego wpłynie na poprawę zachowań prozdrowotnych w odniesieniu do przestrzegania prawidłowej higieny jamy ustnej wraz z uwzględnieniem preparatów fluorkowych (past do zębów z zawartością fluoru również przez młodsze dzieci), wykształcenie właściwych nawyków żywieniowych (rodzaj diety) uwzględniających skład i sposób żywienia (pory dnia, częstość i konsystencja posiłków), przeciwdziałanie szkodliwym nawykom mającym wpływ na stan zdrowia jamy ustnej i okolicznych tkanek przez zwrócenie uwagi rodziców i opiekunów na problemy związane z profilaktyką stomatologiczną. Ponadto w środowisku rodzinnym oraz instytucji nauczania i wychowania będzie  promowała  równoległe współdziałanie ze stomatologiem i pediatrą w zakresie przeciwdziałania chorobom jamy ustnej, w szczególności próchnicy. Docelowo, jako efekt projektu spodziewana jest poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci weryfikowana w oparciu o wskaźnik PUW-Z na podstawie badań klinicznych wybranej grupy dzieci. Celem bezpośrednim jest wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej w grupach docelowych.
      W nasze szkole program realizują dzieci z oddziałów przedszkolnych: 0a- p. T. Wilczek, 0b- p. M. Żakowska. Dzieci i nauczycielki otrzymały pakiety edukacyjne mające uatrakcyjnić realizowane w ramach programu zadania. 

kontakt