przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
369736 odwiedzin

Programujemy ze Scratchem

A A A

Zajęcia pozalekcyjne dla klas IV,V,VI  „Programujemy ze Scratchem” w roku szkolnym 2017/18.

Wprowadzenie nauki programowania od najmłodszych lat ma na celu rozwijanie kreatywności i działań innowacyjnych w wielu dziedzinach, poczynając od optymalizacji procesu przetwarzania informacji aż po tworzenie nowych produktów zapewniających efektywność i niezawodność działania. Programowanie przynosi korzyści kształtujące umiejętności rozwiązywania problemów na bazie myślenia logicznego, abstrakcyjnego oraz algorytmicznego. Umożliwia przejście z pozycji cyfrowego konsumenta na pozycję cyfrowego twórcy oraz przyjęcie roli osoby władającej technologią, a nie tylko poddającej się jej. Przygotowuje uczniów do świadomego wyboru informatyki, kierunków profesjonalnie wykorzystujących informatykę, jako dalszej drogi kształcenia, i w konsekwencji zwiększenia liczby uczniów podejmujących w  przyszłości pracę w zawodach profesjonalnie wykorzystujących informatykę, na które jest olbrzymie zapotrzebowanie na rynku pracy.

Nasza szkoła  przede wszystkim dba  o wszechstronny rozwój osobowości ucznia, stymulując go i kształtując takie cechy jak: otwartość, aktywność, kreatywność i zaangażowanie. Świetnym polem do realizacji tego zadania są zajęcia pozalekcyjne, będące przedłużeniem procesu dydaktyczno- wychowawczego, a zarazem formą rozwijającą zainteresowania i uzdolnienia ucznia, a także zagospodarowującą jego kulturalny wypoczynek i rozrywkę. Uczniowie będą nabywać kompetencje informatyczne rozwiązując różnego rodzaju problemy z wykorzystaniem programu Scratch. Proste w obsłudze środowisko programowania, ma duży potencjał edukacyjny. Jest  programem intuicyjnym w obsłudze, który mogą używać już uczniowie szkoły podstawowej i nie wymaga on wcześniejszej  znajomości żadnego języka programowania. Jasna i przemyślana struktura programu - różne kolory bloczków w zależności od swojego przeznaczenia, edytor w języku polskim znakomicie wspomagają myślenie, a struktura tworzonej aplikacji znacznie zyskuje na przejrzystości. Uczniowie tworzą samodzielnie własne animacje, gry i historyjki. Prowadzący dostarcza uczniom tylko odpowiednich modeli sytuacji problemowych, ukazuje standardowe (jeśli istnieją) rozwiązania i kieruje pracą podopiecznych tak, aby każdy miał szansę osiągnąć swój drobny sukces i wyniósł z każdych zajęć nowe umiejętności.

 Cele :

 • Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera
 • Zainteresowanie programem Scrach
 • Opanowanie umiejętności kodowania
 • Zachęcanie uczniów do twórczej aktywności –od pomysłu do wytworu
 • Stworzenie uczniom możliwości odniesienia sukcesu poprzez samodzielne stworzenie działającego programu
 • Kształtowanie wyobraźni graficznej
 • Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia – zainteresowania informatyczne, interpersonalne, plastyczne, techniczne
 • Wzbogacanie słownictwa z zakresu programowania
 • Opanowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy
 • Kształtowanie umiejętności dzielenia się zdobytymi umiejętnościami z innymi
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i prezentacji własnych projektów
 • Kształtowanie umiejętności stawiania pytań i formułowania problemów
 • Promowanie utalentowanych uczniów
 • Wskazywanie twórczych sposobów wykorzystania czasu wolnego

 

zajęcia prowadzi: mgr Sylwia Czułek

kontakt