przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
369734 odwiedzin

"MAŁE DYKTANDO"

A A A

ZAPRASZAMY SZKOŁY

Z TERENU MIASTA ORAZ GMINY SOCHACZEW

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W XIX EDYCJI KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO  „MAŁE DYKTANDO”. 

    Celem konkursu jest wzmocnienie motywacji naszych wychowanków

       w odkrywaniu tajemnic języka ojczystego i opanowaniu niełatwej sztuki

        poprawnej pisowni.

Sukces, radość są potrzebne naszym dzieciom i nam nauczycielom. 

Konkurs „MAŁE  DYKTANDO” jest organizowany pod honorowym

patronatem  Burmistrza Miasta Sochaczew.

      REGULAMIN  

           1.  W konkursie mogą brać udział uczniowie klas młodszych – do 8 osób

             z każdej szkoły, wytypowanych na podstawie wewnątrzszkolnych eliminacji.

 2. Zgłoszenia imienne (na załączonym druku) prosimy nadsyłać

do dnia 05.05.2017r. na adres organizatora konkursu:

 Szkoła Podstawowa Nr 3

Ul. Hanki Sawickiej 5

96-500Sochaczew

  3. Oprócz opiekuna grupy zapraszamy nauczycielkę nauczania
początkowego, która będzie członkiem jury (sprawdzającego prace
po zakończeniu dyktanda). 

 4. Przewidujemy  nagrodę - medale złote, srebrne i brązowe w kategorii indywidualnej, dyplomy dla każdego uczestnika i nauczyciela.

          5. O wynikach „MAŁEGO  DYKTANDA” zostaną poinformowane

dyrekcje szkół.

                       6.  Konkurs odbędzie się w terminie – 12 maja 2017r. o godz. 15°°

               w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sochaczewie.

DRUK ZGŁOSZENIA.doc

kontakt