przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
369726 odwiedzin

"MISTRZ GRAMATYKI"

A A A

REGULAMIN

IV Edycja Powiatowego Konkursu Mistrz Gramatyki dla uczniów szkół podstawowych

I.  Organizator:

 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Sochaczewie

ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5

Złożono wniosek o objęcie konkursu honorowym patronatem

Burmistrza Miasta Sochaczew

II.  Cele konkursu:

- popularyzacja wiedzy z dziedziny gramatyki języka polskiego,

- promowanie dzieci o wybitnych zdolnościach,

- rozwijanie uzdolnień humanistycznych,

- budzenie szacunku do języka polskiego,

- wytworzenie motywacji do nauki o języku,

- integracja uczniów i nauczycieli,

- nawiązanie kontaktu z rówieśnikami ze szkół powiatowych.

III.  Kategorie wiekowe: szkoła podstawowa

Uczniowie z klas VI;

Uczniowie z klas VII-VIII

IV.  Zakres materiału: wiadomości z gramatyki zawarte w podstawie programowej szkoły podstawowej.

V.    Zasady uczestnictwa:

 1. W konkursie, mającym formę testu, mogą wziąć udział uczniowie ze szkół podstawowych z terenu powiatu sochaczewskiego 

(po 3 osoby z jednej szkoły:1 uczeń z klasy VI; 2 uczniów z klas VII-VIII)

2. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

I etap – każda szkoła przeprowadza eliminacje wewnątrzszkolne mające na celu wyłonienie trzech najlepszych reprezentantów szkoły do eliminacji powiatowych,

II etap – eliminacje powiatowe: test.

3 Zgłoszenia i zgody na przetwarzanie danych osobowych należy nadesłać  na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 3

ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5

96-500 Sochaczew

faksem na numer telefonu (46) 862-24-61 lub złożyć osobiście w sekretariacie  szkoły

w terminie do 15 maja 2019r.

VI.  Przebieg konkursu powiatowego:

1. Konkurs odbędzie się

30 maja 2019r. o godzinie 12.00 

w Szkole Podstawowej Nr3 im. Bolesława Krzywoustego w Sochaczewie

ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5.

2. Podczas pisania testu nie wolno korzystać z żadnych pomocy, porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac itp.

3. Komisja Konkursowa składać się będzie z nauczycieli wytypowanych ze szkół, biorących udział  w konkursie  (po jednej osobie ze szkoły).

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki między autorami prac bezbłędnych lub z taką samą liczbą błędów.

5. Prace zostaną sprawdzone tego samego dnia.

6. Zakodowane prace konkursowe po ogłoszeniu wyników nie zostaną oddane piszącym.

VII.  Podczas konkursu zostanie wyłoniony Mistrz Gramatyki.

Nagrody zostaną przyznane po sprawdzeniu prac.

Karta zgłoszenia IV Konkurs Mistrz Gramatyki.docx

klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych.docx

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN
II Edycji Powiatowego Konkursu Mistrz Gramatyki
dla uczniów szkół podstawowych

 I. Organizator:

 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Sochaczewie

Patronat honorowyBurmistrz Miasta Sochaczew

 II. Cele konkursu:

- popularyzacja wiedzy z dziedziny gramatyki języka polskiego,

- promowanie dzieci o wybitnych zdolnościach,

- rozwijanie uzdolnień humanistycznych,

- budzenie szacunku do języka polskiego,

- wytworzenie motywacji do nauki o języku,

- integracja uczniów i nauczycieli,

- nawiązanie kontaktu z rówieśnikami ze szkół powiatowych.

IIIKategorie wiekowe: szkoła podstawowa – uczniowie klas VI

IV. Zakres materiału: wiadomości z gramatyki zawarte w podstawie programowej szkoły podstawowej.

V.   Zasady uczestnictwa:

  1. W konkursie, mającym formę testu, mogą wziąć udział uczniowie ze szkół podstawowych z terenu powiatu sochaczewskiego (do 3 osób z jednej szkoły).
  2. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

I etap – każda szkoła przeprowadza eliminacje wewnątrzszkolne mające na celu wyłonienie trzech najlepszych reprezentantów szkoły do eliminacji powiatowych,

II etap – eliminacje powiatowe: test.Zgłoszenia i zgody na przetwarzanie danych osobowych należy nadesłać  na adres:

            3.Szkoła Podstawowa Nr 3

            ul. Hanki Sawickiej 5

            96-500 Sochaczew

faksem na numer telefonu (46) 862-24-61 lub złożyć osobiście w sekretariacie  szkoły w terminie do 19 kwietnia 2017r.

 VI. Przebieg konkursu powiatowego:

 Konkurs odbędzie się 26 kwietnia 2017r, o godzinie 12.00  w Szkole Podstawowej Nr3  im. Bolesława Krzywoustego w Sochaczewie ul. H. Sawickiej 5.

Podczas pisania testu nie wolno korzystać z żadnych pomocy, porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac itp.

Komisja Konkursowa składać się będzie z nauczycieli wytypowanych ze szkół, biorących udział  w konkursie  (po jednej osobie ze szkoły).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki między autorami prac bezbłędnych lub z taką samą liczbą błędów.

Prace zostaną sprawdzone tego samego dnia.

Zakodowane prace konkursowe po ogłoszeniu wyników nie zostaną oddane piszącym.

VII. Podczas konkursu zostanie wyłoniony Mistrz Gramatyki.

Nagrody zostaną przyznane po sprawdzeniu prac.

Karta zgłoszenia.docx

kontakt