przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
369732 odwiedzin

SPOTKANIE ŚWIETLICOWE

A A A

MIĘDZYŚWIETLICOWY PRZEGLĄD

PIEŚNI  PATRIOTYCZNEJ  I  LEGIONOWEJ

REGULAMIN

 

I.    Organizator: 

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Sochaczewie

II.   Czas i miejsce: 21 listopada 2018r. w g. 930-1100, stołówka szkolna

                    

III.  Cele przeglądu:

 • uczczenie obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
 • wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej;
 • przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już, polskich pieśni patriotycznych i legionowych,  pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju;
 • pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny;
 • umożliwienie prezentacji  umiejętności wokalnych świetliczaków;

 

IV.  Przegląd skierowany jest do wychowanków klas I-IV Świetlic Szkół Podstawowych    z terenu Miasta Sochaczew

 

 V.   Warunki uczestnictwa:

 • każda ze Świetlic Szkół Podstawowych zgłasza do przeglądu  jednego wykonawcę (solista lub grupa wokalna do 4 osób) do dn. 12 listopada 2018r. w formie telefonicznej (nr 46 86 224 61 w.16).
 • uczestnicy  wykonują JEDNĄ PIEŚŃ o charakterze patriotycznym;
 • wykonawcy prezentacją utwór wyłącznie w języku polskim z podkładem muzycznym na płycie CD lub a’cappella.
  • czas występu nie może przekraczać 5 minut.

 

  VI.    Kryterium oceny stanowić będzie:

 • dobór repertuaru;
 • interpretacja utworu i ogólny wyraz artystyczny;
 • wrażenie artystyczne;
 • muzykalność i warunki głosowe wykonawców.

 

  VII.  Uwagi dodatkowe:

 • zgłoszenie udziału w przeglądzie jest równoznaczne z wyrażeniem  zgody rodziców/opiekunów prawnych – załącznik nr 1;
 • organizatorzy przeglądu zapewniają nagłośnienie z mikrofonami;
 • jury wyłoni najlepszych wykonawców, przyznając im nagrody;
 • każdy solista lub grupa otrzyma dyplom.
 • wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

 

........................................................................................................................................................................................................

 

IV MIEJSKIE SPOTKANIE ŚWIETLICOWE

Regulamin konkursu plastycznego 08.02.2017r.

„Maska karnawałowa w stylu weneckim”

I   Organizator:

            Świetlica Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Sochaczewie

I I   Cele konkursu:

 1. Inspirowanie świetliczków do kreatywności.
 2. Rozwijanie wyobraźni artystycznej.
 3.  Poznawanie technik plastycznych.

III  Warunki  konkursu:

 1. Konkurs kierowany jest do uczestników świetlic miejskich szkół podstawowych w Sochaczewie.
 2. Dziecięca praca zespołowa może być wykonana dowolną techniką, preferowana forma przestrzenna w stylu weneckim ( umocowana na kiju).
 3. Każda świetlica dostarcza (w dniu spotkania 08.02.2017r.) jedną pracę.

IV  Kryteria oceny:

 1. Oryginalność i pomysłowość.
 2. Kreatywność.
 3. Ogólny wyraz artystyczny.

 V   Nagrody:

 1. Laureat każdego z miejsc I, II ,III otrzyma jedną nagrodę rzeczową oraz dyplom.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas balu.

kontakt