przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
369738 odwiedzin

Projekt "LEKKI TORNISTER"

A A A

V edycja projektu „ LEKKI TORNISTER”

 Ogólnopolski projekt „ Lekki Tornister”  skierowany jest do uczniów kl. I- III i dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w szkołach podstawowych.


Organizatorzy i partnerzy projektu to:
- Fundacja ROSA z siedzibą we Wrocławiu www.fundacjarosa.pl
- Fundacja SENSORIA z siedzibą we Wrocławiu www.fundacjasensoria.pl
- Główny Inspektorat Sanitarny z siedzibą w Warszawie www.gis.gov.pl

Cele i założenia Projektu

Projekt ma na celu działania prozdrowotne, zmierzające w kierunku profilaktyki chorób układu ruchu wśród najmłodszych podopiecznych. Jednym z problemów, z jakim borykają się dzieci w wieku wczesnoszkolnym, są zbyt ciężkie tornistry. Projekt zakłada wsparcie dla szkół podstawowych poprzez wdrożenie programu edukacyjnego z zakresu profilaktyki pierwszorzędowych wad postawy, motywowanie uczniów do prawidłowego i zdrowego trybu życia, jak również zwrócenie uwagi uczniom, ich rodzicom, opiekunom i nauczycielom na problem przeciążonych plecaków uczniów, będących przyczyną wad postawy. Ponadto w ramach projektu zakłada się zakup nowoczesnych szafek ze skrytkami na rzeczy szkół z przeznaczeniem dla uczniów klas I-III oraz uczniówoddziałów 0, jako forma nagrody dla placówek wykazujących największą inicjatywę i kreatywność w realizacji programów promocji zdrowia i profilaktyki schorzeń kręgosłupa.

Lekki Tornister to apel skierowany m. in. do:
nauczycieli
by wymagali noszenia tylko niezbędnych podręczników i zeszytów, a także przekazywali wiedzę nt. profilaktyki wad postawy dzieciom i ich opiekunom;
rodziców i opiekunów
by codziennie kontrolowali zawartość tornistrów swoich pociech, a także wiedzieli, czym kierować się podczas zakupu plecaków i innych przyborów szkolnych;
dzieci
by wiedziały, jak prawidłowo spakować i nosić tornister i dlaczego wkładanie do niego góry zabawek może być szkodliwe dla ich kręgosłupów;
Nasze działania będą polegały w szczególności na przeprowadzeniu w każdej klasie I- III oraz w każdym z oddziałów przedszkolnych zajęć dotyczących profilaktyki wad postawy, w tym m.in. wynikających z przeciążenia plecaków, w oparciu o otrzymane przez organizatora materiały. Podejmiemy także szereg własnych inicjatyw mających na celu podniesienie świadomości dzieci
i ich rodziców dotyczącej konsekwencji nadmiernego obciążenia zbyt ciężkimi plecakami.

kontakt