przejdź do Sochaczew.pl
233580 odwiedzin

Rekrutacja do kl.0

A A A

 

Uprzejmie informujemy, że rozpoczyna się elektroniczny nabór do klas „zerowych” szkół podstawowych dzieci urodzonych w 2014 roku(6 latki), których dotyczy roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego oraz dzieci z rocznika 2015 (5 latki) –decyzja rodziców.

Proponujemy jeden oddział 10 godzinny z pełnym wyżywieniem
(rodzic może zadeklarować również 5 godzinny pobyt dziecka).

W dniach 02.03-31.03.2020r. na stronie internetowej www.sochaczew.przedszkola.vnabor.pl  mogą państwo wprowadzać dane osobowe dzieci tylko do placówki obwodowej.17.04.2020r. zostaną opublikowane i ogłoszone listy dzieci zakwalifikowanych do klasy „zerowej”.

Rekrutacja uzupełniająca będzie trwała od dnia 01.06.2020r. do dnia 10.06.2020r.dla dzieci spoza obwodu szkoły (także dla dzieci wcześniej przyjętych do szkoły obwodowej) i spoza terenu Gminy-Miasto Sochaczew

W razie potrzeby dodatkowe informacje udzielane są w sekretariacie szkoły.

                                                                                  Serdecznie zapraszamy

 

HARMONOGRAM ELEKTRONICZNEGO NABORU  DO KLAS „0” i „I’ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

1. 02.03.2020r. – 31.03.2020r. – rejestracja i weryfikacja zgłoszeń dzieci z obwodu szkoły.

2. 17.04.2020rpo godz. 15.00 - wywieszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki.

3. 20.04.2020r. – 27.04.2020r. – potwierdzenie woli przez rodzica

4. 30.04.2020r.  po godz. 15.00– wywieszenie list dzieci przyjętych (obwodowych) i nieprzyjętych

5. 01.06.2020r.-10.06.2020r. – rekrutacja uzupełniająca dla dzieci spoza obwodu szkoły i spoza terenu Gminy- Miasta Sochaczew

Rodzice dziecka zapisanego do szkoły obwodowej mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły podczas rekrutacji uzupełniającej.

6. 29.06.2020r.  po godz. 15.00 – wywieszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki.

7. 30.06.2020r. - 06.07.2020r.- potwierdzenie woli przez rodziców

8. 09.07.2020r.- wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do placówki

 

 

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość