przejdź do Sochaczew.pl
233581 odwiedzin

Rekrutacja do kl. I

A A A

 

Uprzejmie informujemy, że rozpoczyna się elektroniczny nabór do klas pierwszych szkół podstawowych dzieci urodzonych w 2013 roku(7 latki), których dotyczy obowiązek szkolny oraz dzieci z rocznika 2014 (6 latki) - warunkiem jest odbycie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub uzyskanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej.

W dniach 02.03-31.03.2020r. na stronie internetowej www.sochaczew.podstawowe.vnabor.pl  mogą państwo wprowadzać dane osobowe dzieci tylko do placówki obwodowej.17.04.2020r. zostaną opublikowane i ogłoszone listy dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Rekrutacja uzupełniająca będzie trwała od dnia 01.06.2020r. do dnia 10.06.2020r.dla dzieci spoza obwodu szkoły (także dla dzieci wcześniej przyjętych do szkół obwodowych) i spoza terenu Gminy-Miasto Sochaczew

W razie potrzeby dodatkowe informacje udzielane są w sekretariacie szkoły.

                                                                                  Serdecznie zapraszamy 

 

HARMONOGRAM ELEKTRONICZNEGO NABORU  DO KLAS „0” i „I’ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

1. 02.03.2020r. – 31.03.2020r. – rejestracja i weryfikacja zgłoszeń dzieci z obwodu szkoły.

2. 17.04.2020r. po godz. 15.00 - wywieszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki.

3. 20.04.2020r. – 27.04.2020r. – potwierdzenie woli przez rodzica

4. 30.04.2020r.  po godz. 15.00– wywieszenie list dzieci przyjętych (obwodowych) i nieprzyjętych

5. 01.06.2020r.-10.06.2020r. – rekrutacja uzupełniająca dla dzieci spoza obwodu szkoły i spoza terenu Gminy- Miasta Sochaczew

Rodzice dziecka zapisanego do szkoły obwodowej mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły podczas rekrutacji uzupełniającej.

6. 29.06.2020r.  po godz. 15.00 – wywieszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki.

7. 30.06.2020r. - 06.07.2020r.- potwierdzenie woli przez rodziców

8. 09.07.2020r.- wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do placówki

 

 

 

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość