przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
369737 odwiedzin

Projekt Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu – ogólnopolska kampania profilaktyczno-edukacyjna

A A A

 Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu – ogólnopolska kampania profilaktyczno-edukacyjna

Fundacja Wspomagająca Wychowanie Archezja w ramach umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości realizuje projekt finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości pt.: „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu – ogólnopolska kampania profilaktyczno-edukacyjna”. Jest to kampania kierowana do uczniów z klas IV-VIII wszystkich szkół podstawowych w Polsce, ich rodziców i nauczycieli.
Organizatorzy przedsięwzięcia stawiają sobie za główny cel poprawę bezpieczeństwa
i zmniejszenie skali przestępczości i zachowań ryzykownych: hejt, przemoc, alkohol, narkotyki, itp.

Najważniejsze cele kampanii:

  • odbudowanie i wzmocnienie w społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela,
  • edukacja młodzieży w zakresie poznania prawdziwego autorytetu.

 

kontakt