przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
369737 odwiedzin

Międzyszkolny Turniej Gier i Zabaw Ruchowych klas I-III o Puchar Wiosny

A A A

XV Międzyszkolny Turniej Gier i Zabaw Ruchowych klas I-III o Puchar Wiosny

REGULAMIN ZAWODÓW

I    CELE I ZADANIA

  1. Upowszechnianie sportu wśród najmłodszych uczestników społeczności szkolnej. 
  2. Promowanie rywalizacji sportowej w oparciu o zasadę fair play. 
  3. Kształtowanie psychomotoryki przez naturalne formy ruchu. 
  4. Nawiązanie przyjaźni i zdrowej rywalizacji z rówieśnikami z innych szkół. 

II    ORGANIZATOR

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego5

III   UCZESTNICTWO

  1. W imprezie uczestniczą uczniowie klas I –III sochaczewskich szkół podstawowych
  2. Drużynę szkolną stanowi 30 osobowy zespół wyłoniony w drodze zawodów międzyklasowych :

             klasy I  -    5 dziewcząt i 5 chłopców (1+1)

             klasy II –   5 dziewcząt i 5 chłopców (1+1)

             klasy III -  5 dziewcząt i 5 chłopców  (1+1)

IV. TERMIN I ZGŁOSZENIA

  1. Zawody przeprowadzone zostaną w dniu 07.06.2019r. o godz.1000 na boisku szkolnym  organizatora.
  2. Potwierdzenie udziału w zawodach należy pisemnie zgłosić najpóźniej do 17.05.2019r.

V.  NAGRODY

Medale otrzymują zawodnicy poszczególnych szkół po zakończonych konkurencjach na danym poziomie wiekowym .

Drużyny otrzymują za:

I miejsce   – Puchar Wiosny-ufundowany przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3

II miejsce  - Puchar Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 3

III miejsce – Puchar Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej Nr 3

IV miejsce  - Puchar Nauczycieli w-f SP3

Wszystkie drużyny biorące udział w zawodach otrzymują sprzęt sportowy ufundowany przez  Burmistrza Miasta Sochaczew .

VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zapraszamy przedstawicieli klas I – III z poszczególnych szkół.     

2.   Po rozpoczęciu imprezy wszyscy uczestnicy powinni wziąć udział we wspólnej rozgrzewce.

3.   Organizator  zawodów odpowiada za zabezpieczenie sprzętu, opiekę medyczną (pielęgniarka),udostępnienie szatni.                                                                                                                                                 

4.  Dla zawodników szkół  biorących udział w turnieju przygotowany będzie poczęstunek.

5.  Każdy nauczyciel pilnujący drużynę zapisuje pkt. karne.                                                                                        

6.Wszystkie wykonywane  ćwiczenia podczas rywalizacji drużynowej turnieju zawodnicy rozpoczynaja z prawej strony toru.

PUNKTACJA

 7. za  I m-ce – 8 pkt. ,  za  II m-ce – 6 pkt. za  III m-ce – 4 pkt.  , za  IV m-ce -2 pkt.,    

VII.

 Lekcja pokazowa poszczególnych zestawów ćwiczeń  odbędzie się 21.03.2019r (czwartek) o 15.00  w  sali gimnastycznej. Serdecznie zapraszamy.

 

KLASA  I

1.Bieg  ciągiem z  obiegiem  półmetka. 

 Przybory: tyczka ( półmetek)- 1 szt.

Zawodnicy  ustawieni w rzędzie  za  linią startu. Na sygnał  gwizdka biegną do półmetka, okrążając go wracają na linię startu, zajmując pozycję w siadzie skrzyżnym.

Zwycięża  drużyna ,która pierwsza przekroczy linię startu-mety i usiądzie w siadzie skrzyżnym.

2 Sztafeta wahadłowa

 Przybory:  ringo-1szt. tyczka ( półmetek)- 1 szt.

Zawodnicy  ustawieni w rzędzie  za  linią startu. Na sygnał gwizdka  pierwsi zawodnicy z drużyn biegną z ringiem do półmetka, omijając półmetek przybiegają na start przekazując ringo następnej osobie.   

Zwycięża  drużyna, która pierwsza przekroczy linię startu-mety i usiądzie w siadzie skrzyżnym.

3. Zabawa zwinnościowa – przejście przez hula hop 

 Przybory: hula hop 2 szt. ,szarfa 1 szt. , tyczka ( półmetek)- 1 szt. 

Zawodnicy  ustawieni w rzędzie  za  linią startu.  Na sygnał gwizdka  pierwsi z drużyn biegną  do ustawionego pionowo koła hula hop ,przebiegają przez środek koła  i kontynuują bieg do leżącej szarfy. Przechodzą przez nią zaczynając od głowy, kładą szarfę  na podłodze  i biegną do kolejnego pionowo ustawionego koła hula hop.  Po przebiegnięciu przez środek koła  , dobiegają do półmetka i po okrążeniu go wracają na linię start  (dotykając kolegę w rękę)  na koniec swojego rzędu.

Zwycięża  drużyna, która pierwsza przekroczy linię startu-mety i usiądzie w siadzie skrzyżnym.

4. Zabawa bieżna z przyborem

 Przybory: woreczek 1 szt. , kosz ( pojemnik) 1 szt., tyczka ( półmetek)- 1 szt.

Zawodnicy  ustawieni w rzędzie  za  linią startu.  Na sygnał gwizdka, pierwsi zawodnicy z drużyn  biegną z woreczkiem, wkładają je do kosza ( pojemnik), biegnąc dalej, omijają półmetek, wracając zabierają  woreczek z kosza i przekazuje na linii startu następnemu zawodnikowi i zajmują miejsca na końcu rzędów w siadzie skrzyżnym.

Zwycięża  drużyna, która pierwsza przekroczy linię startu-mety i usiądzie w siadzie skrzyżnym.

5 Bieg z piłka do rugby

Przybory: piłka do rugby -1 szt. tyczka ( półmetek) -1 szt.

Zawodnicy  ustawieni w rzędzie  za  linią startu. Na sygnał gwizdka pierwsi  zawodnicy  z drużyn  biegną z piłką do rugby z wyprostowanymi rękami ,omijają półmetek i przekazują na mecie kolejnemu zawodnikowi piłkę i siadają w siadzie skrzyżnym na końcu rzędu .

Zwycięża  drużyna, która pierwsza przekroczy linię startu-mety i usiądzie w siadzie skrzyżnym.

 

KLASA II

1.Bieg  ciągiem z  obiegiem  półmetka. 

 Przybory:  tyczka ( półmetek)- 1 szt.

Zawodnicy  ustawieni w rzędzie  za  linią startu. Na sygnał gwizdka biegną do półmetka, okrążając go wracają na linię startu, zajmując pozycję na końcu rzędu.

Zwycięża  drużyna ,która pierwsza przekroczy linię startu-mety i usiądzie w siadzie skrzyżnym.

2. Bieg z pałeczką sztafetową:                                                                                                                                 

Przybory: pałeczka sztafetowa 1 szt.  , tyczka ( półmetek)- 1 szt.

Zawodnicy  ustawieni w rzędzie  za  linią startu. Na sygnał pierwsi zawodnicy z drużyn  biegną  z pałeczką sztafetową, omija półmetek, omijając przybiegają  na start przekazując pałeczkę następnej osobie.

Zwycięża  drużyna ,która pierwsza przekroczy linię startu-mety i usiądzie w siadzie skrzyżnym.

3. Zabawa – zwiąż, rozwiąż  

 Przybory: szarfa  1szt.,  tyczka ( półmetek)- 1 szt.

Zawodnicy  ustawieni w rzędzie  za  linią startu. Na sygnał gwizdka  pierwsi zawodnicy z drużyn biegną do szarf, zawiązując  je na 1 supeł, następnie omijają  półmeteki szybko wracają do swoich zespołów. Drudzy zawodnicy mają za zadanie rozwiązać szarfę, położyć na miejscu, ominąć  półmetek i szybko wrócić do swoich drużyn. 

Zwycięża  drużyna ,która pierwsza przekroczy linię startu-mety i usiądzie w siadzie skrzyżnym.

4. Zabawa  z turlaniem

 Przybory: materac- 1 szt. tyczka ( półmetek)- 1 szt. ,szarfa – 1 szt.

Zawodnicy  ustawieni w rzędzie  za  linią startu. Na sygnał gwizdka  pierwsi zawodnicy z drużyn  biegną do ułożonych materacy, wykonują turlanie bokiem przez całą długość małego materaca. Biegną do półmetka obiegają go i w drodze powrotnej przechodzą przez szarfę zaczynając od głowy , dalej biegną do swoich drużyn. Kolejni zawodnicy powtarzają     te same czynności.

Zwycięża  drużyna ,która pierwsza prawidłowo wykona zadanie, przekroczy linię startu-mety i usiądzie w siadzie skrzyżnym. 

5. Bieg z piłką między kolanami. 

 Przybory: piłka do rugby -1 szt. , szarfa,-1szt, tyczka (półmetek) -1szt

Zawodnicy  ustawieni w rzędzie  za  linią startu. Na sygnał gwizdka , pierwsi zawodnicy drużyn wkładają piłkę do rugby między kolana i skaczą do  pachołka ,gdzie znajduje się szarfa ,odkładają piłkę i przekładają  szarfę przez głowę ,  biegną do półmetka omijają go  ,  w drodze powrotnej wkładają piłkę  między kolana  przekazując ją kolejnemu zawodnikowi na mecie .

Zwycięża  drużyna ,która pierwsza prawidłowo wykona zadanie, przekroczy linię startu-mety i usiądzie  w siadzie skrzyżny.

 

KLASA III

1. Bieg  ciągiem z  obiegiem  półmetka. 

 Przybory: tyczka ( półmetek)- 1 szt.

Zawodnicy  ustawieni w rzędzie  za  linią startu.  Na sygnał gwizdka, zawodnicy  biegną do półmetka, okrążając go wracają na linię startu, zajmując pozycję w siadzie skrzyżnym na końcu rzędu.

Zwycięża  drużyna ,która pierwsza prawidłowo wykona zadanie, przekroczy linię startu-mety i usiądzie w siadzie skrzyżnym.

2.Bieg z kozłowaniem.  

Przybory: piłka koszykowa -1 szt. , tyczka ( półmetek)- 1 szt.

Zawodnicy  ustawieni w rzędzie  za  linią startu.  Na sygnał gwizdka pierwsi zawodnicy drużyn biegną kozłując piłkę koszykową do półmetka, omijając go chwytają  w dłonie  piłkę i biegną  z nią do linii startu  przekazując ja  następnemu zawodnikowi.   Gdy piłka oddali się od zawodnika należy pobiec po nią wrócić na miejsce i ponownie kozłować.   

Zwycięża  drużyna ,która pierwsza prawidłowo wykona zadanie, przekroczy linię startu-mety i usiądzie w siadzie skrzyżnym.

3. Zabawa bieżna z elementami czworakowania. 

Przybory: pachołek-1 szt., tyczka ( półmetek)- 1 szt.

Zawodnicy  ustawieni w rzędzie  za  linią startu. Na sygnał gwizdka pierwsi zawodnicy z drużyn biegną do pachołka  i przechodzą do biegu na czworakach przodem. Po ominięciu  półmetka przechodzą do czworakowania tyłem i biegną do pachołka. Wstają i biegiem  wracają do mety. Te same czynności wykonują pozostali zawodnicy drużyn.

Zwycięża  drużyna ,która pierwsza prawidłowo wykona zadanie, przekroczy linię startu-mety  i usiądzie  w siadzie skrzyżnym.

4. Bieg ze skakanką. 

Przybory: skakanka -1szt. , tyczka ( półmetek)- 1 szt.

Zawodnicy  ustawieni w rzędzie  za  linią startu.  Na sygnał gwizdka , pierwsi zawodnicy drużyn skacząc przez skakankę omijają półmetek i wracają  na linię startu. Skakankę przekazują następnemu zawodnikowi.

Zwycięża  drużyna ,która pierwsza prawidłowo wykona zadanie, przekroczy linię startu-mety  i usiądzie w siadzie skrzyżnym. 

5.Bieg z podrzutem piłki do rugby

Przybory: piłka do rugby – 1szt. tyczka (półmetek)- 1szt

Zawodnicy  ustawieni w rzędzie  za  linią startu.   Na sygnał gwizdka pierwsi zawodnicy z drużyn biegną z piłką podrzucając ją klaszczą w dłonie i ponownie łapią piłkę  . Zadanie należy powtórzyć   2 razy do półmetka . Podczas powrotu wykonuje tę samą czynność  z klaśnięciem z tyłu                                       

Zwycięża  drużyna ,która pierwsza prawidłowo wykona zadanie, przekroczy linię startu-mety i usiądzie w siadzie skrzyżnym.

 

Opracowała – mgr Marzanna Popławska

nauczyciel wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej nr 3 im. B. Krzywoustego w Sochaczewie

kontakt