przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
369729 odwiedzin

Wyniki rekrutacji

A A A

INFORMACJA 

O  WYNIKACH  REKRUTACJI  UCZNIÓW 

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

 KL.I (dzieci z obwodu szkoły) 

NA  ROK  SZKOLNY 2022/2023

 

Zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem Elektronicznego Naboru do klas I szkół podstawowych, rocznika 2015 oraz klas przedszkolnych rocznik 2016, informujemy, że w dniu 29.04.2022r. zakończył się  I etap rekrutacji uczniów do naszej szkoły.

II etap naboru – rekrutacja uzupełniająca dla dzieci spoza obwodu szkoły rozpoczyna się  01.06 – 15.06.2022r.

 

kontakt