przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
313050 odwiedzin

Wyniki rekrutacji

A A A

INFORMACJA 

O  WYNIKACH  REKRUTACJI  UCZNIÓW 

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

I KL.I (dzieci z obwodu szkoły) 

NA  ROK  SZKOLNY 2021/2022

 

Zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem Elektronicznego Naboru do klas I szkół podstawowych, rocznika 2014 oraz klas przedszkolnych, rocznik 2015, informujemy, że w dniu 31.03.2021r. zakończył się  I etap rekrutacji uczniów do naszej szkoły.

II etap naboru – rekrutacja uzupełniająca dla dzieci spoza obwodu szkoły rozpoczyna się  31.05 – 17.06.2021r.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do naszej jednostki w terminie od 20.04.2021r. do 28.04.2021r. do godz. 16.00.

UWAGA!  Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w naszej jednostce.

Wyniki rekrutacji zamieszczamy poniżej:

Kl.0 Zakwalifikowani.pdf

kl.I Obwodowi.pdf

 

kontakt