przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
369731 odwiedzin

Rada Rodziców

A A A

Rada Rodziców

 

 

Rada Rodziców SP3 na spotkaniu założycielskim w dniu 29 września 2021 roku ustaliła składkę na komitet rodzicielski w dotychczasowej wysokości 30 zł na rok szkolny 2021/22.
Prosimy o dokonywanie wpłat na poniższe konto, w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOCHACZEWIE
06 9283 0006 0000 0358 2000 0010

 

 

 

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sochaczewie na rok 2021/2022

1.     Artur Sobiech – przewodniczący

2.     Rafał Starzyński – zastępca przewodniczącego

3.     Katarzyna Magdalińska – sekretarz

4.     Aleksandra Andrzejczak – skarbnik

5.     Magdalena Jeznach – komisja skrutacyjna

6.     Aleksandra Błach-Kołodziejak – komisja skrutacyjna

7.     Wioletta Bień – komisja skrutacyjna

8.     Katarzyna Błaszczyc – członek

9.     Monika Jaśkiewicz – członek

Komisja Rewizyjna

1.     Sylwia Ekielska – przewodniczący

2.     Ewelina Pietruszewska – zastępca przewodniczącego

3.     Anna Robak - sekretarz

kontakt